l1

prevnext

Льон бесарабський

Linum basarabicum (Savul. et Rayss) Klokov ex Juz.

Червона книга України Льон бесарабськийКарта поширення виду

Судинні рослини
Покритонасінні Magnoliophyta. (Angiospermae)
Дводольні. Magnoliopsida
Льонові. Linaceae

Природоохоронний статус виду:

Неоцінений

Наукове значення:

Ендемічний вид.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Середня Європа (пд.-сх. частина): Румунія, Молдова (пн.), Україна. В Україні трапляється на Поділлі, головним чином в басейні р. Дністра. Адм. регіони: Тр, Чц, Хм, Вн, Од.

Чисельність та структура популяцій:

Росте поодиноко або невеликими групами, часто відокремлено від інших видів роду. Площа всіх місцезнаходжень невелика, популяції нечисельні, з переважанням генеративних особин.

Причини зміни чисельності:

Вузька екологічна амплітуда виду та надмірний вплив антропогенних факторів - розробка кар'єрів, рекреація, випас, випалювання.

Умови місцезростання:

Трапляється на степових схилах з вапняковим підґрунтям, на вапнякових, гіпсових і сланцевих відслоненнях у складі петрофіль-них угруповань, переважно на аерованих ґрунтах з надлишковим вмістом мінерального азоту. Росте у складі угруповань союзів Cirsio-Brachypodion pinnati та Astragalo-Stipion кл. Festuco- Brometea. Субксерофіт, геліофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Хамефіт. Напівкущик 20-50 см заввишки, що галузиться від основи. Коренева система стрижнева, підземні пагони у вигляді гілок ка-удекса. Нижні листки у несправжніх розетках, широко-обернено-яйцеподібні, звужені до основи в довгий черешок, з п'ятьма жилками; середні - ланцетно-обернено-яйцеподібні, звужені в короткий черешок, з трьома жилками; верхні - ланцетні; всі загострені на верхівці. Квітки в кількості 2-20 (-25), жовті, зібрані в щиткоподібне суцвіття. Плід куляста коробочка з коротким вістрям на верхівці. Цвіте у червні-липні. Плодоносить у серпні. Розмножується насінням.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Охороняють в НПП "Подільські Товтри". Включено до переліку видів рослин, що потребують охорони на регіональному рівні у Хмельницькій області. Необхідні контроль стану популяцій та культивування. Заборонено порушення умов зростання, розробка кар'єрів, заліснення схилів.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Декоративне, протиерозійне, медоносне, жироолійне.

Основні джерела інформації:

Любінська, Ковальчук, Матвєєв., 1999; Мороз, 2004.

Автор:

О.М. Оптасюк, Л.Г. Любінська

Фото, малюнок:

О.О. Кагало