l1

prevnext

Кермечник злаколистий

Goniolimon graminifolium (Aiton) Boiss.

Червона книга України Кермечник злаколистийКарта поширення виду

Судинні рослини
Покритонасінні Magnoliophyta. (Angiospermae)
Дводольні. Magnoliopsida
Кермекові. Plumbaginaceae

Природоохоронний статус виду:

Вразливий

Наукове значення:

Північнопричорноморський ендемічний вид з диз'юнктивним ареалом, який скорочується.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Причорномор'я (від пониззя Пд. Бугу - до Нижнього Дніпра а також правобережної частини Нижнього Поволжя). В Україні -Злаковий Степ (піщані арени і річкові піски Нижнього Побужжя, Інгулу, Інгульця та Нижнього Придніпров'я). Адм. регіони: Мк, Хс, Зп.

Чисельність та структура популяцій:

Популяції диз'юнктивні переважно з дифузною просторовою структурою. Щільність становить 1-5 особин на 1 м2. Вікові спектри більшості популяцій повночленні з максимумом на зрілих генеративних особинах. Рівень насіннєвого відновлення задовільний.

Причини зміни чисельності:

Ізольованість місць зростання, стенотопність виду, знищення екотопів внаслідок заліснення піщаних арен та рекреаційних навантажень на екосистеми, збирання рослин на букети.

Умови місцезростання:

Прирічкові піски, піщані арени надзаплавних терас, іноді супіщані ґрунти на схилах. В угрупованнях кл. Festucetea vaginatae, Festuco-Brometea. Ксерофіт. Псамофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Гемікриптофіт. Трав'яна стрижневокоренева рослина 20-40 см заввишки. Квітконосні пагони поодинокі або нечисленні, прямостоячі, внизу тонко борозенчасті, вище розгалужені гранисті з ледве помітними крильцями, голі. Прикореневі листки лінійно-ланцетні до вузь-колінійних до 15 см завдовжки, 0,5-5 мм завширшки, із загорнутими всередину краями, голі. Стеблові листки лускоподібні, ланцетні або яйцеподібно-ланцетні, з країв плівчасті. Суцвіття розлоге, колоски одноквіткові, на кінцях гілочок утворюють довгі й рідкі однорядні колосоподібні суцвіття. Трубочка чашечки п'ятилопатева, густоволосиста, віночок світло-пурпуровий. Плодики близько 5 мм завдовжки, насінини чорнуваті. Цвіте в червні-липні, плодоносить у серпні-вересні. Розмножується насінням та поділом кореневища.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Включений до Європейського червоного списку та Червоного списку МСОП. Охороняють на території заповідника "Хортиця", Чорноморського БЗ, РЛП "Кінбурзька коса" та інших заповідних об'єктів. Необхідно розширити мережу заповідних об'єктів, вирощувати в ботанічних садах, здійснювати моніторинг популяцій. Заборонено збирання і заготівлю рослин, порушення умов місцезростання.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Декоративне, дубильне, ґрунтозахисне.

Основні джерела інформації:

Европейский красньй список... , 1992; Мосякін, 1999; Определитель вьсших растений Украинь, 1987; Флора Восточной Европьі, 1996; Флора УРСР, 1961; Walter, Gillet, 1998.

Автор:

Л.І. Крицька, В.В. Новосад, Мойсієнко, О.І. Литвиненко, О.Ю. Уманець

Фото, малюнок:

Мойсієнко