l1

prevnext

Чебрець кальміуський

Thymus kaljmijussicus Klokov et Des.-Shost.

Червона книга України Чебрець кальміуськийКарта поширення виду

Судинні рослини
Покритонасінні Magnoliophyta. (Angiospermae)
Дводольні. Magnoliopsida
Губоцвіті. Lamiaceae

Природоохоронний статус виду:

Недостатньо відомий

Наукове значення:

Ендемік, близько споріднений з T. calcareus Klokov et Des.-Shost. s.l.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Приазов'я. Поширений у басейні р. Кальміус та у Криму на мас. Агармиш поблизу м. Старий Крим. Адм. регіони: Дц, Кр.

Чисельність та структура популяцій:

У Приазов'ї популяції малочисельні, представлені невеликими локусами серед більш поширених видів чебреців. Структура популяцій не вивчена.

Причини зміни чисельності:

Руйнування природних місць зростання внаслідок випасання худоби. Є загроза знищення виду внаслідок створення кар'єрів для видобування граніту.

Умови місцезростання:

Відслонення гранітів у Приазов'ї, вапняків у Криму. У Приазов'ї виступає як співдомінант у томі-лярних угрупованнях часто агломеративного типу, що відносяться до кл. Sedo-Scleranthetea. В окремих локусах проективне покриття виду досягає 10-50%. Ксерофіт. Петрофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Хамефіт. Півкущик, утворює щільні дернинки. Квітконосні пагони прямостоячі, 2,5-6 см заввишки, закінчуються головчастим компактним суцвіттям, яке не видовжується при достиганні плодів. Стебла опушені відстовбурченими та вниз відхиленими короткими волосками. Листки з майже непомітним черешком, лінійно-елиптичні, 7-10 мм завдовжки, 0,8-1,5 мм завширшки, з помітними знизу жилками та великими залозками, густо вкриті волосками. Віночок двогубий, рожевий, 4-5,5 мм завдовжки. Чашечка дзвоникоподібно-двогуба, 2,8-3,5 мм завдовжки, короткогустоволосиста, по краях ряснодовговійчаста. Характерний міцний цитриновий запах. Цвіте у червні-липні. Плодоносить у серпні-вересні. Розмножується насінням та вегетативно.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Охороняють у заповідних урочищах "Васи-лівка", "Гречкіно №1", "Гречкіно №2", "Кир-санове" понад р. Кальміус та в пам'ятці природи місцевого значення "Чердакли" понад р. Кальчик в Донецькій обл. Доцільно створити заповідний об'єкт в окол. с. Шевченко на березі р. Кальчик. Необхідно проводити пошук нових місцезнаходжень, контролювати стан популяцій, вводити в культуру. Заборонено розробку кар'єрів, добування гранітів, випасання худоби, збирання рослин.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Вирощують у Донецькому ботанічному саду НАН України.

Господарське та комерційне значення:

Декоративне, лікарське, ефіроолійне ґрун-тоформуюче, протиерозійне.

Основні джерела інформації:

Кондратюк, Бурда, Остапко, 1985; Остапко, 2001, 2005; Флора УРСР, 1969; ЧКУ, 1996.

Автор:

В.М. Остапко

Фото, малюнок:

В.М. Остапко