l1

prevnext

Шоломниця весняна

Scutellaria verna Besser

Червона книга України Шоломниця веснянаКарта поширення виду

Судинні рослини
Покритонасінні Magnoliophyta. (Angiospermae)
Дводольні. Magnoliopsida
Губоцвіті. Lamiaceae

Природоохоронний статус виду:

Рідкісний

Наукове значення:

Середньопридністровсько-північнопричорно-морський ендемік, споріднений з S. supina.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Диз'юнкції у Середньому Придністров'ї та Пн. Причорномор'ї (між рр. Гнилий Єланець, Громоклея, Інгул та Інгулець). Адм. регіони: Ів, Тр, Хм, Кд, Мк.

Чисельність та структура популяцій:

Популяції стрічкоподібної форми. Щільність 7-15 особин на 1 м2. Просторове розміщення особин дифузне. Спектр повночленний, нормального типу з бімодальним розподілом, в якому переважають молоді та зрілі генеративні особини. Самопідтримання популяцій задовільне.

Причини зміни чисельності:

Фрагментованість ареалу, ізольованість популяцій, руйнація місцезростань, надмірний випас та рекреаційне навантаження.

Умови місцезростання:

Вапнякові, гіпсові та сланцеві відслонення по балках та берегах річок, на кам'янисто-щебенистих, часто змитих ґрунтах, скелях і осипищах кам'янистих порід. В угрупованнях кл. Festuco-Brometea, рідше - кл. Trifolio-Geranietea. Ксерофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Хамефіт. Напівкущик зі стрижневим коренем. Пагони висхідні, 10-40 см заввишки. Нездерев'яніла частина стебла опушена до суцвіття короткими, вниз відігнутими волосками з домішкою довгих, а в суцвітті - довгими простими й коротшими залозистими волосками. Листки довгасто-яйцеподібні, пластинка при основі округла, на верхівці тупа чи тупувато-загострена, по краю зарубчасто-пилчаста. Суцвіття на початку цвітіння - головчаста, а пізніше - коротко-довгаста китиця. Віночок 20-25 мм завдовжки, сірчаножовтий з синюватою плямою на кінці верхньої губи і блакитними боковими лопатями, зовні густо залозисто-волосистий. Горішки яйцеподібно-тригранні, сіруваті від густого опушення. Цвіте у травні-липні, плодоносить у липні-серпні. Розмножується насінням та поділом кореневища.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Охороняють на території ПЗ "Єланецький степ", заказників загальнодержавного значення "Урочище Совиний яр", "Циківська дача" (Хмельницька обл.), у державних ландшафно-ботанічних заказниках "Богодарівка", "Привільне". Необхідне розширення мережі природоохоронних територій, моніторинг популяцій, культивування в ботанічних садах. Заборонено збирання рослин, терасування та заліснення схилів, надмірне випасання.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Декоративне, протиерозійне.

Основні джерела інформації:

Воронова, 2005; Заверуха, 1985; Крицька, Новосад, 2003; Крицкая, Новосад, 2001; Мойсієнко, Соломаха, Соломаха та ін., 2005; Флора УРСР, 1960; ЧКУ, 1996.

Автор:

Л.І. Крицька, В.В. Новосад, Л.Г. Любінська, С.М. Воронова, І.І. Мойсієнко

Фото, малюнок:

В.В. Новосад, І.І. Мойсієнко