l1

prevnext

Шоломниця крейдова

Scutellaria creticola Juz.

Червона книга України Шоломниця крейдоваКарта поширення виду

Судинні рослини
Покритонасінні Magnoliophyta. (Angiospermae)
Дводольні. Magnoliopsida
Губоцвіті. Lamiaceae

Природоохоронний статус виду:

Неоцінений

Наукове значення:

Східнопонтичний (східнопричорноморський) ендемічний вид, споріднений з S. supina.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Вид поширений у бас. р. Дону. В Україні - у бас. Сіверського Дінця та його приток. Адм. регіони: Хр, Дц, Лг.

Чисельність та структура популяцій:

Незначна кількість локалітетів. Зростає групами та поодинці, спостерігається тенденція до скорочення чисельності. Структура популяцій не досліджена.

Причини зміни чисельності:

Рекреаційні навантаження, інтенсивне випасання худоби, заростання крейдяних відслонень, видобування крейди.

Умови місцезростання:

Відкриті крейдяні відслонення. Зростає у складі томілярних угруповань кл. Helianthemo-Thymetea та степових угруповань союзу Centaureo carbonati - Koelerion talievii, які формуються на виходах карбонатів. На р. Кринка - на пісках та сланцях. Ксерофіт. Облігатний карбонатофіл.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Хамефіт. Півкущик 15-45 см заввишки. Стебла до суцвіть опушені короткими, відігнутими вниз волосками. Стеблові листки черешкові, довгасто-яйцеподібні або видовжено трикутно-яйцеподібні до ланцетних, 1-5 см завдовжки, 3-18 мм завширшки, з обрубленою, рідше округлою основою і тупуватою, часто загостреною верхівкою, по краю нерівно зубчасто-пилчасті, нижні листки з довгими черешками, верхні - майже сидячі. Листки голі або майже голі, зелені з обох боків. Квітки сірчаножовті з синьофіо-летовими боковими лопатями. Суцвіття спочатку головчасте, потім колосоподібне, вісь суцвіття густо опушена. Плоди яйцеподібно-тригранні горішки, сіруваті від густого опушення. Цвіте у травні-серпні, плодоносить у серпні-вересні. Розмножується насінням, рідше вегетативно.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Охороняють у відділенні "Крейдова флора" Українського степового ПЗ, НПП "Святі Гори". Необхідно додатково створити заказники в оселищах виду, контролювати стан популяцій. Заборонено видобування крейди, надмірний випас, порушення умов зростання, збирання рослин.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Вирощують у Донецькому ботанічному саду НАН України, Ботанічному саду ім. О.В. Фомі-на КНУ ім. Т. Шевченка.

Господарське та комерційне значення:

Декоративне

Основні джерела інформації:

Бурда, Остапко, Ларин, 1995; Коротченко, 2001; Морозюк, 1971; ЧКУ, 1996; Определитель вьісших растений Украиньї, 1987; Флора УРСР, 1960; Рідкісні й зникаючі рослини Луганської області, 2003.

Автор:

І.А. Коротченко, В.М. Остапко

Фото, малюнок:

В.М. Остапко