l1

prevnext

Шавлія скабіозолиста

Salvia scabiosifolia Lam.

Червона книга України Шавлія скабіозолистаКарта поширення виду

Судинні рослини
Покритонасінні Magnoliophyta. (Angiospermae)
Дводольні. Magnoliopsida
Губоцвіті. Lamiaceae

Природоохоронний статус виду:

Неоцінений

Наукове значення:

Рідкісний кримсько-балканський вид.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Болгарія та Крим. Спорадично в нижньому поясі Кримських гір (передгір'я та прияй-линські схили). Адм. регіон: Кр.

Чисельність та структура популяцій:

Локалітети розкидані спорадично в нижній частині гір і займають невелику площу. Росте невеликими групами.

Причини зміни чисельності:

Спорадичність локалітетів викликано як інтенсивним заселенням та будівництвом в передгірному Криму, так і природними причинами (вузькою еколого-ценотичною амплітудою).

Умови місцезростання:

На сухих вапнякових чи крейдяних відслоненнях (порядок Alysso-Sedetalia). На невисоких яйлах (250-700 м н. р. м.) (Бай-дарська, Чатир-Даг (нижнє плато), Дов-горуківська (зовнішня гряда Кримських гір)) та на пн. передгір'ях у напрямку від Мелласа-Бахчисарая-Сімферополя до Зуї-Білогорська-Агармиша-Кара-Дага, уникаючи Пд. берег Криму. Ізольоване місцезнаходження на г. Опук. Ксерофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Хамефіт. Півкущ до 70 см заввишки, з міцним каудексом та стрижневим коренем. Стебел декілька, вони висхідні, полеглі. Листки ко-роткочерешкові, в обрисі еліптичні, до 10 см завдовжки та до 8 см заввишки, непарнопірчасті з 4-6 парами лінійно-ланцетних чи лінійних, простих, до основи розсічених на 2-5 лінійних, загострених сегментів. Квітки в суцвіттях до 10 см завдовжки, по 2-8 у несправжніх розсунутих кільцях (від 4 до 10). При основі кілець є сидячі, яйцеподібно-ланцетні чи трикутні, відтягнуто-загострені луски. Квітки двогубі, білуваті, 25-35 мм завдовжки. Цвіте у травні-червні, плодоносить у червні-липні. Розмножується насінням. Примітка. Досить поліморфний вид за опушенням, будовою суцвіття, формою листків, зубців чашечки тощо, у складі якого було описано кілька дрібних видів (S. adenostachya Juz., S. demetrii Juz.)

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Охороняють в Карадазькому ПЗ, заказниках "Ак-Кая", "Агармиш". Потребує широкого культивування, дослідження структури і картування популяцій, моніторингу їх стану. Заборонено забудова та заліснення територій, збирання рослин.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Декоративне, лікарське, ефіроолійне.

Основні джерела інформації:

Дидух, Шеляг-Сосонко, 1982; Миронова, Камен-ских, 1995; Флора Европейской части СССР, 1978.

Автор:

Я.П. Дідух

Фото, малюнок:

В.В. Савчук