l1

prevnext

Глуха кропива гола

Lamium glaberrimum (K.Koch) Taliev

Червона книга України Глуха кропива голаКарта поширення виду

Судинні рослини
Покритонасінні Magnoliophyta. (Angiospermae)
Дводольні. Magnoliopsida
Губоцвіті. Lamiaceae

Природоохоронний статус виду:

Рідкісний

Наукове значення:

Реліктовий ендемічний вид з диз'юнктивним ареалом.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Вузьколокальний ендем. Окремі ексклави привершинної частини стіни Головної гряди Кримських гір. Адм. регіон: Кр.

Чисельність та структура популяцій:

Відомо п'ять локальних популяцій. Досліджена популяція на осипі пд. схилу верхнього плато Чатир-Дага (г. Еклізі-Бурун) включає 420 особин. Ця популяція нормальна, неповно-членна (відсутні рослини сенільного віку), з переважанням зрілих і молодих генеративних компонентів. Популяція достатньо стабільна, нормально самовідновлюється. Насіння проростає в кінці літа - на початку осені.

Причини зміни чисельності:

Вузька екологічна амплітуда, слабка репродуктивна здатність, низька схожість насіння в природних умовах, а також, можливо, зміна умов зростання у зв'язку з загальним потеплінням клімату.

Умови місцезростання:

Зростає на осипах привершинного поясу Головного пасма Кримських гір на висотах 1100-1450 м н. р. м.: осипи на Ялтинському та Гурзуфському амфітеатрах, між Ай-Петринською та Никітською яйлами, у верхів'ях р. Авунда на Никітській яйлі, а також в ур. Яман-Дере на пн. схилі Бабуган-яйли і пд. схилу верхнього плато Чатир-Дага. Зростає на специфічних по вологості і гумусованості карбонатних субстратах, що формуються серед уламків вапняків. Угруповання кл. Thlaspietea rotundifolii. Облігатний гляреофіт, ксеромезофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Гемікриптофіт. Багаторічна трав'яна рослина до 30 см заввишки, з висхідними з-під шару щебеня стеблами, що розвиваються із столоноподібних пагонів. Рослини мають пальчаторозсічені, не опушені листки. Квітки зібрані в несправжні КІЛЬЦЯ по 4-6. Цвіте та плодоносить з кінця травня по вересень. Розмножується вегетативно та насінням.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Охороняють в Ялтинському гірсько-лісовому і Кримському ПЗ. Необхідно здійснювати моніторинг динаміки і чисельності природних популяцій. Заборонено порушення умов зростання виду, збирання рослин.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Інтродукована насінням в 2004 р. в умовах ex situ Пд. Криму в Нікітському ботанічному саду - ННЦ УААН. В 2005 р. рослини в культурі зацвіли і дали насіння.

Господарське та комерційне значення:

Декоративне, ґрунтотвірне, протиерозійне.

Основні джерела інформації:

Вульф, 1966; Дидух, 1992; Никифоров, Волошин, 2005; Рьфф, 2001.

Автор:

В.В. Корженевський, О.Р. Нікіфоров

Фото, малюнок:

А.Д. Ярославцева