l1

prevnext

Змієголовник австрійський

Dracocephalum austriacum L.

Червона книга України Змієголовник австрійськийКарта поширення виду

Судинні рослини
Покритонасінні Magnoliophyta. (Angiospermae)
Дводольні. Magnoliopsida
Губоцвіті. Lamiaceae

Природоохоронний статус виду:

Вразливий

Наукове значення:

Реліктовий вид з диз'юнктивним ареалом.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Середня Європа (гори), пд. Сх. Європи, Зх. Передкавказзя, Дагестан, Зх. Закавказзя. В Україні відомий лише з декількох локалітетів на Подільській височині. У деяких з них, очевидно, вже зник. Адм. регіони: Лв, Тр, Хм, Вн.

Чисельність та структура популяцій:

Популяції малочисельні, займають малі площі по декілька десятків м2. Представлені здебільшого генеративними особинами, поновлення незадовільне. Деякі популяції перебувають у критичному стані та, очевидно, належать до згасаючих.

Причини зміни чисельності:

Випасання, часте випалювання, штучне лісорозведення на степових схилах, будівництво. Крім того, мала насіннєва продуктивність пов'язана, очевидно, з порушенням структури популяцій і зміною чисельності консортів-запилювачів.

Умови місцезростання:

Лучно-степові угруповання кл. Festuco-Brometea на схилах здебільшого пд. експозицій, іноді у чагарниках союзу Rhamno-Prunion. Мезоксерофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Гемікриптофіт. Багаторічна трав'яна рослина з майже прямостоячими, розгалуженими стеблами 20-60 см заввишки. Черешки листків і стебла білувато густоопушені відлеглими довгими й короткими відігнутими вниз волосками. Стеблові листки короткочерешкові, непарно пірчастороздільні, 2-5 см завдовжки, з 3-7 лінійними цілокраїми частками 1-2,5 мм завширшки; листки на пазушних пагонах вузьколінійні, цілокраї, коротковолосисті; приквіткові листки трироздільні, загострені, довговолосисті. Квітки по 2-6 у несправжніх кільцях; приквітки схожі на приквіткові листки; чашечка трубчастолійкоподібна, опушена, зубці приблизно рівні трубочці; віночок 3-4 см завдовжки, фіолетовий, зовні коротком'яковолосистий; трубочка його вгорі спереду здута, верхня губа майже прямокутна, при верхівці виїмчаста, нижня губа трохи довша, униз відігнута. Горішки з вузькокри-латими реберцями, бурі. Цвіте у травні-липні, плодоносить у червні-серпні. Поновлюється лише

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Охороняють у ПЗ "Медобори" та його філіалі "Кременецькі гори", у заказниках "Лиса гора та гора Сипуха" у Львівській обл., "Голицький" у Тернопільській обл. У локалітеті на території НПП "Подільські Товтри" очевидно зник через створення вапнякових кар'єрів. Необхідним є моніторинг стану популяцій. Заборонено збирання, заготівлю з метою пересаджування, руйнування екотопів (розробка кар'єрів), терасування та заліснення схилів.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Декоративне

Основні джерела інформації:

Флора УРСР, 1960.

Автор:

О.О. Кагало, Н.М. Сичак, Н.В. Скібіцька

Фото, малюнок:

Я.І. Капелюх