l1

prevnext

Тирлич сніговий

Gentiana nivalis L.

Червона книга України Тирлич сніговийКарта поширення виду

Судинні рослини
Покритонасінні Magnoliophyta. (Angiospermae)
Дводольні. Magnoliopsida
Тирличеві. Gentianaceae

Природоохоронний статус виду:

Зникаючий

Наукове значення:

Аркто-альпійський вид з диз'юнктивним ареалом.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Європа (Арктика, Середня та Пд.), Кавказ та Мала Азія, Пн. Америка. В Україні - Карпати (хр. Свидовець, г. Близниця). Адм. регіон: Зк.

Чисельність та структура популяцій:

Відома одна популяція, у межах якої вид зростає поодинокими екземплярами або невеликими групами. Площа популяції незначна, її межі потребують уточнення. Структура популяції не досліджена.

Причини зміни чисельності:

Відсутність відповідних екотопів, флуктуаційна зміна зовнішніх факторів.

Умови місцезростання:

Вид зростає в альпійській смузі г. Близ-ниця на схилах сх. і пд.-сх. експозиції, на кам'янистих осипах з домішками вапняку, на висоті ~ 1 700-1 800 м н. р. м. Травостій зріджений, угруповання відносяться до порядків Thlaspietalia rotundifolii (кл. Thlaspietea rotundifolii) та Potentilletalia caulescentis (кл. Asplenietea trichomanis). Мезофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Терофіт. Однорічник. Стебло тонке, голе, просте або розгалужене від основи 5-15 см заввишки. Меживузля 5-15 мм завдовжки, нижні значно коротші за верхні. Листки прикореневої розетки округло-яйцеподібні, заокруглені або загострені на верхівці. Стеблові листки супротивні, сидячі, майже стеблообгортні, яйцеподібно- ланцетні. Квітки поодинокі. Чашечка коротша за віночок, трубчаста, п'яти- (чотири-) зубчаста, 8-15 мм завдовжки. Віночок 18-24 мм завдовжки, трубчастий, п'ятичленний; його трубочка блідо-жовта, лопаті сині або темно-сині, яйцеподібно-трикутні, коротші за трубочку. Складки між лопатями віночка короткі, тупуваті, трикутні, білуваті. Тичинкові нитки тонкі, пиляки вільні. Плід коробочка, насіння дрібне, кулясте. Цвіте з кінця червня по вересень. Плодоносить з кінця липня по кінець вересня

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Необхідні моніторинг і дослідження щорічних змін структури популяції. Заборонено збираня та гербаризацію рослин, порушення умов місцезростання.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Декоративна рослина.

Основні джерела інформації:

Драпайло, 2001; Кардаш, 1991; Флора европей-ской части СССР, 1978; Флора УРСР, 1957.

Автор:

Н.М. Шиян

Фото, малюнок:

Ю.Й. Кобів