l1

prevnext

Тирлич роздільний

Gentiana laciniata Kit. ex Kanitz

Червона книга України Тирлич роздільнийКарта поширення виду

Судинні рослини
Покритонасінні Magnoliophyta. (Angiospermae)
Дводольні. Magnoliopsida
Тирличеві. Gentianaceae

Природоохоронний статус виду:

Рідкісний

Наукове значення:

Високогірний вид з диз'юнктивним ареалом.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Переважно в субальпійському поясі Альп, Балкан, Піренеїв та Карпат. В Україні - Чор-ногора, Свидовець та Чивчин, на висоті 1600-1800 м н. р. м. Адм. регіони: Ів, Зк.

Чисельність та структура популяцій:

Популяції займають незначні площі (близько 0,1 га), мають неповночленні вікові спектри, в яких майже відсутні ювенільні та імматур-ні рослини. Чисельність - переважно 5-10 рослин на 1 м2. У багатьох випадках, зокрема, на Чорногорі (Говерла, Шпиці, Туркул) зустрічаються поодинокі особини виду, які є фрагментами зруйнованих популяцій.

Причини зміни чисельності:

Господарська діяльності людини; можливо, обмеженість сприятливих екотопів.

Умови місцезростання:

Переважно субальпійський пояс на висоті 1500-1800 м н. р. м., на схилах різної експозиції, на задернованих ділянках, переважно в асоціаціях Festucetum pictae, Saxifrago-Festucetum versicoloris, Thymo-Festucetum amethystinae, Caricetum sempervirentis (кл. Elyno-Seslerietea, Salicetea herbaceae). Мезофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Гемікриптофіт. Безрозетковий напівкущик. Кореневища довгі, горизонтальні, інтенсивно галузяться, неглибоко занурені в ґрунт. Надземні пагони лежачі чи висхідні, з ознаками здерев'яніння, видовжені, густо улиснені. Листки супротивні, сидячі, суцільні, вузьколанцетні, короткозагострені на верхівці, шкірясті, зимовозелені. Генеративні пагони 3-7 см заввишки несуть одну, рідше дві пари листків й закінчуються поодинокими квітками. Чашечка зрослолис-та, п'ятизубчаста, віночок дзвоникуватий, з трубочкою близько 2 см (при плодах 3 см) завдовжки й коротким відгином, фіолетовий, рідше білуватий. Плоди коробочки. Цвіте у травні-липні, плодоносить у липнісерпні. Розмноження вегетативне, частинами кореневищ, й насіннєве.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Охороняють у Карпатському БЗ та Карпатському НПП. Доцільно встановити моніторинг за найбільш вразливими популяціями, зокрема, на Чорногорі. Заборонено збирання рослин, втручання в їх місцезростання.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Декоративне

Основні джерела інформації:

Зиман, 1997; Малиновський, Крічфалушій, 2002; Малиновський, Царик, Кияк, Нестерук, 2002; ЧКУ, 1996; Чопик, 1976.

Автор:

С.М. Зиман, Н.М. Шиян

Фото, малюнок:

П. Косінський