prevnext

Сосна крейдова

Pinus cretacea (Kalenicz.) Kondr.

Червона книга України Сосна крейдоваКарта поширення виду

Судинні рослини
Голонасінні Pinophyta. (Gymnospermae)
Соснові. Pinaceae

Природоохоронний статус виду:

Вразливий

Наукове значення:

Реліктовий диз'юнктивний вид.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Східнопричорноморський вид, поширений в басейні р. Дону. В Україні - по берегах Сіверського Дінця в окол. сіл Богородичне та Лавреньовка Слов'янського району. Адм. регіон: Дц.

Чисельність та структура популяцій:

Нечисленні популяції, що знаходяться під загрозою зникнення. Чисельність постійно зменшується.

Причини зміни чисельності:

Природньо-історична реліктовість, вузька екологічна амплітуда, видобування крейди, вирубування зрілих дерев, випасання худоби, рекреаційне навантаження, пожежі.

Умови місцезростання:

Сухі, бідні відслонення крейди, рідше - супіщано-карбонатні ґрунти вздовж крутих берегів річки. Формують угруповання так званих "гірських борів" союзу Libanotidi intermediae-Pinion sylvetris, що відносяться до класу Erico-Pinetea. Мезоксерофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Фанерофіт. Вічнозелене хвойне дерево до 30 м заввишки. Крона широка, досить низько спускається по стовбуру, у старих екземплярів нагадує зонтик. Кора червонувато-бура, у верхній частині стовбура та на гілках жовтувата, злущується. Хвоя у пучках по 2 шт., сизо-зелена, голчаста, жорстка, колюча, 2,5-6 см завдовшки та 0,8-1,6 мм завширшки; розвиваються лише на вкорочених пагонах. Шишки сірі, дрібні: 2,5-3 см завдовшки, нерозкрита шишка 1,4-2,0 см завширшки. Насіння темного кольору. Пи-ління у травні. Розмножується насінням, яке достигає на третій рік.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Занесено до Червоного списку МСОП (I). Охороняють у НПП "Святі Гори" та відділенні "Крейдова флора" Українського степового ПЗ. Необхідне створення природоохоронних територій у місцях зростання виду, відновлювання борів та залісення крейдяних і вапнякових відслонень, відвалів, кар'єрів. Заборонено вирубування дерев, випасання худоби, організацію місць рекреації та кар'єрів для добування крейди.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Вирощують в Донецькому ботанічному саду НАН України.

Господарське та комерційне значення:

Деревинне, протиерозійне, ґрунтотвірне, кліматорегулююче.

Основні джерела інформації:

Бурда, Остапко, Ларин, 1995; Дідух, 2003; Кондра-тюк, 1960; Остапко, 2001; ЧКУ, 1996.

Автор:

В.М. Остапко, Г.В. Бойко

Фото, малюнок:

Г.В. Бойко, В.М. Остапко