l1

prevnext

Молочай густоволохатоплодий

Euphorbia valdevillosocarpa Arvat et Nyar.

Червона книга України Молочай густоволохатоплодийКарта поширення виду

Судинні рослини
Покритонасінні Magnoliophyta. (Angiospermae)
Дводольні. Magnoliopsida
Молочайні. Euphorbiaceae

Природоохоронний статус виду:

Зникаючий

Наукове значення:

Бесарабський ендемік на сх. межі ареалу.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Сх. частина Румунії та Молдова, прилеглі території України. В Україні: Придністров'я. Адм. регіони: ?Чц, Вн, Од.

Чисельність та структура популяцій:

Відомо з околиць смт. Піщанки Вінницької обл., с. Лісного Тарутинського р-ну Одеської обл. Популяції диз'юнктивні, переважно з дифузною або груповою просторовою структурою. Чисельність популяцій незначна, але стабільна. Щільність 1-5 особин на 100 м2. У вікових спектрах переважають генеративні особини. Насіннєве поновлення популяцій задовільне.

Причини зміни чисельності:

Пограничноареальне положення виду, ізольованість популяцій, скорочення характерних для виду екотопів, надмірні пасквальні та рекреаційні навантаження, терасування та заліснення схилів.

Умови місцезростання:

Світлі дубові і пухнастодубові ліси, чагарники, узлісся і галявини, степові схили. Ксеро-мезофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Гемікриптофіт. Багаторічна густо відле-глоопушена трав'яна рослина з товстим здерев'янілим стрижневим коренем. Стебло міцне, прямостояче, 55-125 см завдовшки, у верхній частині з неплідними пагонами і пазушними квітконосами. Листки довгасто-ланцетні, довгасто-еліптичні, 4-11 см завдовшки, 1-2,8 см завширшки, вгорі зазублено-пилчасті, чергові. Квітки маточкові і тичинкові, без оцвітини, зібрані в ціатії, що утворюють зонтикоподібні суцвіття (пазушні і верхівкові). Плід - стиснуто-кулястий, білуватий від густого опушення тригорішок, 4-5,5 мм завдовшки, насінини кулясто-яйцеподібні, 2,7-3,5 мм завдовшки, гладенькі, з невеличким придатком. Цвіте в травні-липні, плодоносить у липні-серпні. Розмножується насінням.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Охороняється в Староманзирському заказнику загальнодержавного значення (Тару-тинський р-н Одеської обл.). Необхідне вивчення поширення виду в Україні, охорона в природних місцезростаннях, моніторинг популяцій. Заборонено заліснення схилів та порушення місць зростання.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Декоративне, отруйне.

Основні джерела інформації:

Дубовик, Крицька, Мороз, 1972 а, б; Определи-тель вьісших растений Украиньї, 1987; Флора Вос-точной Европьі, 1996; ЧКУ, 1996.

Автор:

Л.І. Крицька

Фото, малюнок:

Я.П. Дідух