l1

prevnext

Альдрованда пухирчаста

Aldrovanda vesiculosa L.

Червона книга України Альдрованда пухирчастаКарта поширення виду

Судинні рослини
Покритонасінні Magnoliophyta. (Angiospermae)
Дводольні. Magnoliopsida
Росичкові. Droseraceae

Природоохоронний статус виду:

Рідкісний

Наукове значення:

Диз'юнктивно поширений вид.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Голарктичний вид з осередками у субтропічних і тропічних регіонах (Середземномор'я, пд. Атлантичної та Середньої Європи, Кавказ, Середня Азія, Далекий Схід, Японія, Індія, Австралія, Африка). В Україні спорадично трапляється майже по всій рівнинній частині, найбільше місцезнаходжень у пониззі Дунаю та в Поліській частині р. Дніпра. Більшість лока-літетів зареєстровано в другій половині ХІХ - першій половині ХХ ст. Адм. регіони: Вл, Рв, Жт, Кв, Чн, См, Лв, Вн, Чк, Дн, Пл, Од, Хс, Зп.

Чисельність та структура популяцій:

Характерна різка зміна чисельності у різні роки залежно від середньодобових температур у літні місяці. У роки з холодним дощовим літом популяції можуть знаходитися у латентному стані у вигляді туріонів, у сприятливі роки щільність популяцій досягає 20-30 особин на 1 м2.

Причини зміни чисельності:

Антропогенні: хімічне та біологічне (масовий розвиток в екотопах Elodea canadensis) забруднення, засолення води, евтрофікація, меліорація та зарегулювання стоку; природні: реакція на зміну погодних умов під час вегетації.

Умови місцезростання:

Мезо-, евтрофні прісноводні малопроточні водойми, що добре прогріваються, з мулисто-торф'янистими донними відкладами. Утворює асоціацію Aldrovandetum vesiculosae кл. Lemnetea, або поодиноко трапляється в плаваючому ярусі ценозів асоціації Phragmitetum communis кл. Phragmito-Magnocaricetea. Плейстофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Гідрофіт. Вільноплаваюча у поверхневому шарі води багаторічна комахоїдна рослина, що перезимовує у вигляді туріонів на дні водойми. Стебла 5-15 см завдовжки. Листки зібрані в му-товки по 6-9, черешкові, щетинисті, пластинка листка 0,5-0,9 см у діаметрі, з двох часток, що утворюють ловчий апарат. Квітки поодинокі, дрібні (5-8 мм в діаметрі), з білими пелюстками. Плід - одногніздна куляста коробочка. Цвіте в червні-липні, плодоносить у липні-вересні. Розмножується насінням та вегетативно - фрагментами пагонів та туріонами.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Охороняється у Дунайському БЗ, Шацькому, "Прип'ять-Стохід" НПП, заказниках загальнодержавного значення "Любче" (Волинська обл.), "Червонобережжя" та "Малоперещепинсь-кий" (Полтавська обл.). Потрібно забезпечити відповідні умови гідрорежиму. Заборонено ев-трофікацію водойм, порушення гідрологічного режиму, використання рибальських сіток.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Декоративне, кормове.

Основні джерела інформації:

Афанасьев, 1953; Байрак, Стецюк, 2005; Бачурина, Брадіс, 1958; Бойко, Мойаєнко, 2001; Гелюта, Вака-ренко, Дубина, 2000; Горбик, Клоков, 1985; Кучерявая, 1985; Макрофитьі - индикаторьі изменений природной средь, 1993; Мельник, 1972; ЧКУ, 1996.

Автор:

Д.В. Дубина, Г.А. Чорна

Фото, малюнок:

О.А. Жигаленко