l1

prevnext

Сонянчик гладкий

Fumanopsis laevis (Cav.) Tzvelev

Червона книга України Сонянчик гладкийКарта поширення виду

Судинні рослини
Покритонасінні Magnoliophyta. (Angiospermae)
Дводольні. Magnoliopsida
Чистові. Cistaceae

Природоохоронний статус виду:

Зникаючий

Наукове значення:

Середземноморський вид на пн. межі ареалу.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Поширений у Середземномор'ї, Пн. Африці, Малій Азії. В Україні - Пд. берег Криму в околицях смт. Сімеїз (сх. схили г. Кішка і прилегла територія). Адм. регіон: Кр.

Чисельність та структура популяцій:

Єдина популяція розташована на площі в декілька га окремими невеликими локалі-тетами. Загальна чисельність майже 50 тис. особин. Вікова структура популяції характеризується наявністю усіх вікових груп, серед яких переважають генеративні рослини. Щільність популяції досягає від 3-4 до 100 генеративних особин на 100 м2.

Причини зміни чисельності:

Знищення місцезростань внаслідок рекреаційного навантаження та господарського освоєння території. Сукцесійні зміни рослинності при відсутності придатних для поселення виду вільних екотопів.

Умови місцезростання:

Зростає на щебенисто-глинистих схилах пд. експозицій, зрідка на вапнякових скелях. Ґрунти коричневі карбонатні. Разом з Cistus tauricus i Fumana arabica утворює ксеро-фільні й термофільні чагарникові угруповання середземноморського типу (кл. Cisto-Micromerietea julianae) або є домінантом напівчагарничкового ярусу в розріджених реліктових високоялівцевих рідколіссях союзу Jasmino-Juniperion excelsae (кл. Quercetea pubescentis-petraea). Факультативний кальцефіл, ксерофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Хамефіт. Напівкущик 8-25 см заввишки. Листки супротивні, лінійні або лінійно-ланцетні, по краях загорнуті донизу, з дрібними прилистками. Квітки жовті, нечисленні, 15-20 мм у діаметрі, зібрані у китицю на верхівці генеративних пагонів. Плід гола кулясто-тригранна коробочка з 4-6 насінинами. Цвіте у квітні-червні, іноді до кінця серпня. Плодоносить у травні-серпні. Розмножується насінням.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Охороняється на території комплексної пам'ятки природи загальнодержавного значення "Гора Кішка". Необхідно контролювати стан популяції та дотримуватися режиму охорони, особливо на абсолютно заповідних ділянках. Рекомендується до ширшого культивування. Заборонено збирання рослин, господарське освоєння територій, організацію пунктів рекреації.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Вирощують в Нікітському ботанічному саду - ННЦ УААН.

Господарське та комерційне значення:

Декоративне, протиерозійне.

Основні джерела інформації:

Голубев, 1996; Голубева, 1984; Рубцов, Купатадзе, 1978; Флора Восточной Европьі, 1996; ЧКУ, 1996.

Автор:

Л.Е. Рифф

Фото, малюнок:

О.О. Кагало