prevnext

Лусківниця (нотолена) марантова

Notholaena marantae (L.) Desv.

Червона книга України Лусківниця (нотолена) марантоваКарта поширення виду

Судинні рослини
Папоротеподібні. Pteridophyta
Синоптерисові. Sinopteridaceae

Природоохоронний статус виду:

Зникаючий

Наукове значення:

Реліктовий термофільний середземноморський елемент, що знаходиться на пн. межі поширення.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Атлантична Європа, Середземномор'я, Кавказ. В Україні: Пд. берег Криму (г. Аю-Даг, масив Чатир-Даг, поблизу смт. Новий Світ, масив Кара-Даг). Адм. регіон: Кр.

Чисельність та структура популяцій:

Дуже рідко, популяції невеликі за розміром, лінійного типу, у вигляді нечисельних куртин у тріщинах скель.

Причини зміни чисельності:

Специфіка екотопів, вузька екологічна амплітуда та мікрокліматичні умови нижнього гірського поясу, що лімітує проростання спор.

Умови місцезростання:

Угруповання кл. Asplenietea trichomanis, що формуються на обривах в умовах накопичення органіки, у тріщинах сухих кислих скель нижнього гірського поясу, які добре прогріваються сонцем. Ксерофіт. Петрофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Гемікриптофіт. Багаторічна вічнозелена трав'яна рослина 20-30 см заввишки, з повзучим кореневищем. Вайї двічіпір-часторозсічені, зелені, знизу густо вкриті бурими вузьколанцетними плівками. Соруси тупоголчасті, довгасто-округлі без покривальця, розташовані на кінцях жилок по краях. Спороносить у липні-вересні.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Охороняють у Карадазькому ПЗ та заказниках загальнодержавного значення "Аю-Даг" і "Новий Світ". Треба докладно вивчити стан популяції та особливості розмноження виду. Рекомендується здійснити інтродукцію в ботанічні сади. Заборонено порушення місць зростання, збирання рослин.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Лікарське, декоративне.

Основні джерела інформації:

Дидух, Шеляг-Сосонко, 1982; Екофлора України, 2000; ЧКУ, 1996.

Автор:

Я.П. Дідух

Фото, малюнок:

О.С. Мандзюк