l1

prevnext

Смілка крейдова

Silene cretacea Fisch. ex Spreng.

Червона книга України Смілка крейдоваКарта поширення виду

Судинні рослини
Покритонасінні Magnoliophyta. (Angiospermae)
Дводольні. Magnoliopsida
Гвоздикові. Caryophyllaceae

Природоохоронний статус виду:

Вразливий

Наукове значення:

Локальний ендемік.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Понтична провінція: бас. Сів. Донця, Дону, Нижньої Волги. В Україні пд. відроги Серед-ньоруської височини. Адм. регіони: Хр, Дц, Лг.

Чисельність та структура популяцій:

Нечисленні популяції з поодиноких особин, рідше з невеликих груп (3-5 генеративних особин на 1 м2, місцями проективне покриття сягає 10%).

Причини зміни чисельності:

Освоєння територій, терасування, заліснення схилів, видобування крейди, випасання, вузькі екологічна та ценотична амплітуди, слабка конкурентна здатність виду.

Умови місцезростання:

Сухі, бідні, безгумусні крейдяні відшарування, старі відшарування корінної крейди, при наявності рухливих часток дрібнозему, на відкритих схилах, переважно пн. експозиції, в нижній частині схилів з розрідженим трав'яним покривом (не більше 50%), в угрупованнях кл. Helianthemo-Thymetea (порядок Thymo-Hyssopetalia). Облігатний кальцепетро-фіт; ксерофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Хамефіт. Багаторічна трав'яна рослина 8-15 см заввишки, зі здерев'янілим при основі стеблом, розгалуженим на численні висхідні неплідні та довші, більш-менш прямостоячі плодущі гони. Нижні міжвузля густо коротко опушені, верхні - голі, трохи клейкі. Листки дрібні, лінійні, товстуваті, загострені, з країв шорсткі, часто зігнуті, з укороченими улисненими пагонами у пазухах. Квітки поодинокі або по 2-3 на верхівках пагонів. Пелюстки білуваті, зісподу з рожевим відтінком, з майже до основи дворозді-леною пластинкою, яка в 1/5 рази перевищує чашечку. Коробочка довгасто-яйцеподібна, на голому карпофорі. Цвіте у травні-липні, плодоносить у серпні. Розмножується насінням.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Занесений Європейського червоного списку та Червоного списку МСОП. Охороняється у відділенні "Крейдова флора" Українського степового ПЗ, у ботанічному заказнику "Крейдова рослинність біля села Кірове". Рекомендується створити нові заказники, контролювати стан популяцій, культивувати. Заборонено порушення місць зростання, терасування схилів, розробку кар'єрів та добування крейди.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Ґрунтотвірне, протиерозійне, декоративне.

Основні джерела інформації:

Бурда, Остапко, Ларин, 1995; Вініченко, 2007; Донбас заповідний. Науково-інформаційний довідник-атлас, 2003; Екофлора України, 2002; Кондратюк, Бурда, Остапко, 1985; Остапко, 2001; Прокудин, Тверетинова, Горелова, Ермоленко, Друлева, Ко-мир, 1979; Рідкісні й зникаючі рослини Луганської області, 2003; Ромащенко, Дідух, Соломаха, 1996; Собко, 2005; Федорончук, 1997; Флора УРСР, 1952; ЧКУ, 1996.

Автор:

М.М. Федорончук, В.М. Остапко

Фото, малюнок:

Т.С. Вініченко