l1

prevnext

Мінуарція рідкоквіткова

Minuartia pauciflora (Kit. ex Kanitz) Dvorakova

Червона книга України Мінуарція рідкоквітковаКарта поширення виду

Судинні рослини
Покритонасінні Magnoliophyta. (Angiospermae)
Дводольні. Magnoliopsida
Гвоздикові. Caryophyllaceae

Природоохоронний статус виду:

Рідкісний

Наукове значення:

Рідкісний карпатський ендемік.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Карпати (Татри, Сх. Карпати). В Україні зрідка трапляється на Свидовецькому, Мармарось-кому масивах та на Чорногорі. Адм. регіон: Зк.

Чисельність та структура популяцій:

Ізольовані популяції (гг. Близниця, Драго-брат, Скуртул, Герашаска, Нєнєска, Петрос), невеликі за площею, малочисельні. Сучасний стан, вікова структура не вивчені.

Причини зміни чисельності:

Найбільше потерпає від випасу худоби і надмірного рекреаційного навантаження.

Умови місцезростання:

Росте у субальпійському поясі на вапнякових скелях і вузьких скелястих терасах у складі угруповань порядку Potentilletalia caulescentis (кл. Asplenietea trichomanis). Трапляється також на осипищах карбонатних порід (порядок Thlaspietalia rotundifolii). Карбонатофіл, мезофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Хамефіт. Напівкущик, 5-15 см заввишки з веретеноподібним коренем. Утворює густі дернинки. Стебла численні, з дугоподібної основи підведені, тонкі, вгорі залозисто-волосисті, безрозеткові. Листки дрібні, цілокраї, лінійнощетиноподібні, лінійно-ланцентні, голі. Квіток 1-3, зібрані у верхівкові напівзонтики. Чашолистики яйцеподібно-ланцетні 3-4 мм завдовжки, 1,2-1,8 мм завширшки, гострі або загострені, з трьома випуклими жилками, по краю широкоперетин-часті. Пелюстки білі, яйцеподібно-еліптичні, яйцеподібні або овальні, трохи довші від чашечки (3,4-6 мм завдовжки), тупі. Цвіте у травні-липні. Плід яйцеподібно-конічна коробочка, 4-5,5 мм завдовжки, розкривається 3-4 стулками. Насінини ниркоподібні, з тупуватими горбочками по периферії. Розмножується насінням та партикуляцією каудексу.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Необхідно взяти під охорону місцезростання на Свидовці, г. Петрос і Мармароських Альпах, контролювати стан популяцій. Відомості про наявність в межах об'єктів і територій природно-заповідного фонду відсутні. Заборонено збирання рослин, порушення умов їх місцезростань.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Ґрунтотвірне, протиерозійне.

Основні джерела інформації:

Екофлора України, 2002; Крічфалушій, Будников, Мигаль, 1999; Малиновський, Царик, Кияк, Несте-рук, 2002; Попов, 1949; Чопик, 1976.

Автор:

Чорней, М.М. Федорончук

Фото, малюнок:

Ю.Й. Кобів