l1

prevnext

Пустельниця головчаста

Eremogone cephalotes (M. Bieb.) Fenzl

Червона книга України Пустельниця головчастаКарта поширення виду

Судинні рослини
Покритонасінні Magnoliophyta. (Angiospermae)
Дводольні. Magnoliopsida
Гвоздикові. Caryophyllaceae

Природоохоронний статус виду:

Рідкісний

Наукове значення:

Ендемічний вид.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Пн. Причорномор'я, Молдова. В Україні - пд. Зх. Лісостепу (р. Ягорлик, коси Одеської обл.), Правобережний Злаковий Степ (межиріччя Дністра та Інгульця). Адм. регіони: Од, Мк, Хс.

Чисельність та структура популяцій:

Відомо 13 місць знаходження з незначною (частіше до 10 особин) чисельністю. Популяції локальні з дифузною, рідше компактно-дифузною просторовою структурою. Найбільша популяція площею понад 2000 м2 - на території ПЗ "Єланецький степ". Щільність популяції - 1-2 або 2-5 особин на 1 м2, середня чисельність 300-500 особин. Віковий спектр правосторон-ній з максимумом на зрілих генеративних особинах, повночленний. Спостерігається висока смертність догенеративних особин.

Причини зміни чисельності:

Значна ізольованість популяцій, послаблена конкурентна спроможність сходів, біологічне старіння виду. Знищення екотопів виду під впливом господарської діяльності, надмірне випасання та рекреація.

Умови місцезростання:

Сухі ділянки плакору з чорноземними ґрунтами, вапнякові кам'янисто-щебенисті, вапняково-лесові і лесові еродовані схили та осипища різного ступеню порушеності (кл. Festuceto-Brometea). Ксерофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Гемікриптофіт. Багаторічна стрижнекоренева трав'яна рослина 25-50 см заввишки. Стебло просте, прямостояче, голе. Пагони (1-3) двох типів: численні розеткові вегетативні і напів-розеткові квітконосні. Прикореневі і стеблові листки вузьколінійні, 4-21 см завдовжки. Листки у верхній частині пагону поступово переходять в яйцеподібно-шилоподібні шкірясті блі-доплівчасті з країв приквітки. Квітки білі, зібрані в густе напівкулясте суцвіття. Плід - круглясто-яйцеподібна коробочка. Цвіте у червні-липні. Плодоносить у липні-серпні. Розмножується насінням і поділом кореневища.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Занесений до Європейського червоного списку та Червоного списку МСОП. Охороняється в ПЗ "Єланецький степ", РЛП "Тилі-гульський лиман" (Одеська і Миколаївська обл.). Необхідна ревізія місць зростання, моніторинг популяцій, розширення мережі заповідних територій, введення в культуру. Заборонено збирання рослин, порушення умов місцезростання, терасування та заліснення схилів, надмірне випасання.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Протиерозійне, ґрунтозахисне, декоративне.

Основні джерела інформації:

Воронова, 2005; Екофлора України, 2002; Евро-пейский красньй список животньх и растений... , 1992; Крицкая, Новосад, 2001; Мосякін, 1999; Определитель вьісших растений Молдавской ССР, 1975; Флора УРСР, 1952; ЧКУ, 1996.

Автор:

Л. І. Крицька, В.В. Новосад, С. М.Воронова

Фото, малюнок:

В.В. Новосад