l1

prevnext

Гвоздика бузька

Dianthus hypanicus Andrz.

Червона книга України Гвоздика бузькаКарта поширення виду

Судинні рослини
Покритонасінні Magnoliophyta. (Angiospermae)
Дводольні. Magnoliopsida
Гвоздикові. Caryophyllaceae

Природоохоронний статус виду:

Вразливий

Наукове значення:

Вузьколокальний південно-бузько-інгульсь-кий ендемічний вид.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Пд. відроги Придніпровської височини (межиріччя Пд. Бугу та Інгулу). Адм. регіони: Кд, Мк.

Чисельність та структура популяцій:

Популяції виду здебільшого великі за площею, лінійні або локальні. Максимальна щільність 3,6-5,3 ос./1 м2 - у розріджених наскельних угрупованнях. Розміщення особин дифузне, компактно-дифузне або контагіозне. Характерні вікові спектри з абсолютним максимумом на зрілих генеративних особинах. Насіннєве поновлення виду задовільне.

Причини зміни чисельності:

Незначна конкурентоспроможність сходів, вимогливість до оптимального вологозабез-печення, відсутність вегетативного розмноження, пряме знищення або трансформація типових для виду природних місцезростань внаслідок гідротехнічного будівництва, розробки кар'єрів, випасу та рекреації.

Умови місцезростання:

Тріщини гранітних скель, кам'янисто-щебенисті ґрунти, осипища. У розріджених угрупованнях кл. Asplenietea trichomanis, Sedo-Scleran-thetea (порядок Festuco-Sedetalia). Ксерофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Хамефіт. Каудексовий напівкущик. В зрілому генеративному віці завдяки розвитку значної кількості пагонів (до 120) або інтенсивного їх галуження набуває подушкоподібної форми. Квітконосні пагони 7-30 см завдовжки, безрозеткові. Листкорозміщення навхрест-супротивне. Серединні листки лінійні, ліній-ноланцетні (1,5-4,5 см завдовшки, 0,1-0,3 см заввишки). Суцвіття - монохазії, часто редуковані до однієї квітки. Бічні квітконосні пагони розташовані по одному в кожному вузлі, другий листок вузла як правило стерильний. Забарвлення віночка від блідо- до темнороже-вого. Плід - одногнізда багатонасінна циліндрична коробочка 1,1-1,8 см завдовжки, 0,20,3 см у діаметрі. Зрілі насінини щитоподібні, дрібнозморшкуваті на поверхні, чорні. Цвіте у червні- вересні. Плодоносить у серпні-жовтні. Розмножується насінням.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Занесений до Європейського червоного списку, Додатку Бернської конвенції. Охороняється в НПП "Гранітно-степове Побужжя" та на заповідних територіях місцевого значення Миколаївської та Кіровоградської обл. Необхідне проведення оптимізації природно-заповідної мережі з включенням усіх локалітетів виду, культивування рослин з метою отримання насіннєвого матеріалу, моніторинг природних та штучних популяцій. Заборонено збирання рослин, порушення умов зростання, розробку кар'єрів, гідротехнічне будівництво, надмірний випас.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Культивують у ряді ботанічних садів.

Господарське та комерційне значення:

Декоративне

Основні джерела інформації:

Бармак, 2006; Екофлора України, 2002; Прядко, Ан-дрієнко, Крицька, 1999; Собко, 1972, 1993; Флора УРСР, 1952; ЧКУ, 1996; Щербакова, 2008; Щербако-ва, Крицька, Новосад, 2004.

Автор:

В.В. Новосад, Л.І. Крицька, О.Ф. Щербакова, В.Г. Собко, Т.Л. Андрієнко

Фото, малюнок:

В.В. Новосад, Б. Суднік-Войциковська