l1

prevnext

Гвоздика бесарабська

Dianthus bessarabicus Klokov

Червона книга України Гвоздика бесарабськаКарта поширення виду

Судинні рослини
Покритонасінні Magnoliophyta. (Angiospermae)
Дводольні. Magnoliopsida
Гвоздикові. Caryophyllaceae

Природоохоронний статус виду:

Зникаючий

Наукове значення:

Локальний ендемік.

Ареал виду та його поширення в Україні:

У нижній течії Дунаю. Адм. регіон: Од.

Чисельність та структура популяцій:

Достовірно відомо лише кілька популяцій з околиць мм. Вилкове і Кілії, а також окремих ділянок Жебріянської гряди та поблизу с. Приморське Татарбунарського р-ну Одеської обл. Популяції лінійні або локальні, просторове розміщення особин дифузне, компактно-дифузне. Показники щільності від 1-2, до 5-10(15) особин на 100 м2. Поновлення популяцій новими генераціями задовільне, вікові спектри повночленні, правосторонні з переважанням генеративних особин.

Причини зміни чисельності:

Вузьколокальний характер ареалу. Стено-топність виду і генетична одноманітність популяцій. Скорочення площ відкритих місць зростання через заліснення пісків.

Умови місцезростання:

Піщані арени, відкриті горбисті піски, серед світлих заростей верби гостролистої, у розріджених ценозах кл. Festuceta vaginatae. Ксерофіт. Облігатний псамофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Гемікриптофіт. Багаторічна трав'яна рослина з 1-3 прямостоячими стеблами 35-70 см заввишки та прямим стрижневим коренем. Прикореневі листки майже нитчасті, з країв пилчасто-шорсткі; стеблові - вузьколіній-ні, біля основи з'єднані в піхви. Суцвіття головчасте, 2-7-квіткове. Пелюстки квіток яскраво пурпурові з борідкою волосків, вгорі зубчасті. Плід коробочка, майже дорівнює за довжиною чашечці. Цвіте у червні-вересні, плодоносить у серпні-вересні. Розмножується насінням та парти-куляцією каудекса.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Занесений до Європейського червоного списку. Охороняється в Дунайському БЗ ("Жебріянська коса"). Необхідно створити заповідні об'єкти в місцях поширення виду, здійснювати моніторинг популяцій, вирощувати в ботанічних садах, зберігати насіння в кріобанку. Заборонено збирання, штучне заліснення місць зростання виду.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Декоративне, ґрунтотвірне.

Основні джерела інформації:

Біорізноманітність Дунайського біосферного заповідника,1999; Европейский красньй список животньїх и растений, находящихся под угрозой изсчезновения во всемирном масштабе, 1992; Екофлора України, 2002; Федорончук, 2000; Флора Восточной Европь, 2004; Флора УРСР, 1952; ЧКУ, 1996.

Автор:

Л.І. Крицька, М.М. Федорончук

Фото, малюнок:

А. Мигаль