l1

prevnext

Роговик Біберштейна

Cerastium biebersteinii DC.

Червона книга України Роговик БіберштейнаКарта поширення виду

Судинні рослини
Покритонасінні Magnoliophyta. (Angiospermae)
Дводольні. Magnoliopsida
Гвоздикові. Caryophyllaceae

Природоохоронний статус виду:

Неоцінений

Наукове значення:

Вузький регіональний ендемік.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Кримські гори. Адм. регіон: Кр.

Чисельність та структура популяцій:

Загальна чисельність сягає кількох мільйонів особин. В оптимальних умовах (Нікітська яйла) співвідношення прегенеративних і генеративних особин 4:1.

Причини зміни чисельності:

Штучне залісення яйл, збирання та викопування рослин на продаж.

Умови місцезростання:

Яйлинські та прияйлинські ландшафти, кам'янисті схили Головного пасма Кримських гір з угрупованнями кл. Festuco-Brome-tea, порядку Festucetalia valesiacae, союзів Carici humilis-Androsacion та Adonidi-Stipion tirsae. Мезоксерофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Хамефіт. Багаторічний біло-повстисто опушений літньо-зимовозелений напів-кущик 10-30 см заввишки. Стебла численні прямостоячі або висхідні, формують куртини. Листки видовжено-ланцетні, до 0,5 см завширшки і 3-5 см завдовжки. Суцвіття розвилина, квіти білі, 2-2,5 см. Цвіте у травні-липні. Плодоносить у липні-серпні. Розмножується насінням.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Занесений до Європейського червоного списку. Охороняється в Кримському, Ялтинському гірсько-лісовому та Карадазькому ПЗ. Заборонено розорювання гірських степів, їх штучне заліснення, заготівлю та продаж рослин.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Вирощують в Національному ботанічному саді ім. М.М. Гришка, Донецькому, Криворізькому ботанічних садах НАН України, Нікітському ботанічному саду - ННЦ УААН та ін.

Господарське та комерційне значення:

Протиерозійне, ґрунтотвірне, декоративне.

Основні джерела інформації:

Голубев, 1996; Екофлора України, 2002; Косьіх, Го-лубев, 1983; ЧКУ, 1996.

Автор:

А.В. Єна

Фото, малюнок:

А.В. Єна