l1

prevnext

Ліннея північна

Linnaea borealis L.

Червона книга України Ліннея північнаКарта поширення виду

Судинні рослини
Покритонасінні Magnoliophyta. (Angiospermae)
Дводольні. Magnoliopsida
Жимолостеві. Caprifoliaceae

Природоохоронний статус виду:

Зникаючий

Наукове значення:

Гляціальний реліктовий вид на пд. межі ареалу, представник філогенетично відокремленого роду, що інколи виділяється в окрему родину Linnaeaceae.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Трапляється у тундровій, лісотундровій, бо-реальній зонах і в усіх субальпійських поясах Євразії від Шотландії і Скандинавії до Камчатки й Сахаліну. В Україні - Карпати. Окремі локалітети наводилися також для рівнинної частини України у Поліссі та Лісостепу (у тому числі Львівська обл., окол. мм. Києва, Харкова), але ці популяції вже втрачені. Адм. регіон: Ів.

Чисельність та структура популяцій:

Єдина популяція, пн.-сх. макросхил г. По-жижевська, висота 1435-1440 м н. р. м. Яремчанський р-н Івано-Франківської обл.; вперше знайдене в 1954 р., займає площу 10,4 м2, загальна чисельність особин - 13150, серед яких домінують віргінільні вегетативного походження. Генеративного поновлення не виявлено.

Причини зміни чисельності:

Зміна освітлення поверхні ґрунту та осушення торфових покладів, які відбулися внаслідок руйнації у 1984 р. сніговою лавиною деревостану Picea excelsa, призвели до розпаду популяції на фрагменти та відмирання значної кількості особин.

Умови місцезростання:

Зростає у складі синузії Sphagnum quinquefolium, підсоюзу Vaccinio-Piceion, яка являє собою перехід смерекових лісів до субальпійських стлаників союзу Pinion mughi. Ґрунт бурий лісовий. Мезофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Хамефіт. Багаторічний вічнозелений півкущик з лежачими вкоріненими дерев'яніючими стеблами. Листки дрібні, шкірясті, темнозелені, розміщені попарно на стеблі. Генеративний пагін висотою 5-8 см, з двома біло-рожевими квітками, спрямованими в різні боки. Цвіте у липні-серпні. Плодоносить у серпні-вересні. Розмножується вегетативно і насіням.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Охороняється у Говерлянському заповідному лісництві Карпатського НПП. Необхідно провести лавинопопереджувальні заходи в локалітеті, контролювати стан популяції. Заборонено збирання рослин, гербаризіцію, порушення умов зростання.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Ґрунтотвірне, протиерозійне, лікарське.

Основні джерела інформації:

Козій, 1954; Флора УРСР, 1961; Царик, Малиновсь-кий, 1995; ЧКУ, 1996.

Автор:

Й.В. Царик, Т.Л. Андрієнко

Фото, малюнок:

І.М. Данилик