l1

prevnext

Дзвоники Кладни

Campanula kladniana (Schur) Witasek

Червона книга України Дзвоники КладниКарта поширення виду

Судинні рослини
Покритонасінні Magnoliophyta. (Angiospermae)
Дводольні. Magnoliopsida
Дзвоникові. Campanulaceae

Природоохоронний статус виду:

Рідкісний

Наукове значення:

Вразливий таксон з диз'юнктивним ареалом.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Карпато-судетський ендемік, поширений на території Румунії, України та Чехії. В Україні у високогір'ї Карпат. Адм. регіони: Зк, Чц.

Чисельність та структура популяцій:

Популяції приурочені до вершин гірських систем Свидовець (гг. Драгобрат, Близни-ця, Флантус), Чорногора (гг. Петрос, Говерла, Шпиці, Ребра, Гутин-Томнатик, Піп Іван), Мармарош (г. Піп Іван), Ґорґани (г. Негро-вець), Чивчин (Чорний Камінь) та Бескиди (г. Пікуй). Для більшості популяцій характерні неповночленні вікові спектри, без ювенільних та імматурних рослин. Чисельність у більшості популяцій 5-10 особин чи парціальних кущів на 1м2, а розміри популяцій у межах декількох десятків метрів, часто фраг-ментовані.

Причини зміни чисельності:

Обмеженість відповідних субстратів, різні прояви господарської діяльності людини (випасання худоби).

Умови місцезростання:

Субальпійський та альпійський пояси на висоті 1700-2000 м н. р. м., на схилах різної експозиції, переважно на слабко задернованих ділянках, відшаруваннях та кам'янистих осипах, в асоціаціях Polytricho-Poetum deylii, Luzuletum alpinopilosae, Festucetum pictae, Festucetum amethystinae, Juncetum trifidi, Salicetum herbaceae, Seslerietum bielzii (кл. Salicetea herbaceae, Seslerietalia albicantis). Мезофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Гемікриптофіт. Напівкущик з інтенсивно галузистими, довгими, тонкими, висхідними чи горизонтальними кореневищами, мичкуватою кореневою системою та висхідними й частково лежачими непоодинокими без-розетковими надземними, здерев'янілими у нижній частині пагонами (іноді утворюють дернини). Прикореневі листки під час цвітіння часто відсутні, нечисленні, дрібні, з довгими черешками й серцеподібними, по краю дрібно- й тупозубчастими пластинками, стеблові листки сидячі, вузьколанцетні чи лінійні. Квітки верхівкові, великі, поодинокі (іноді 2-3). Цвіте у липні, плодоносить у серпні. Розмноження вегетативне (поділом кореневищ) та насінневе.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Охороняється у Карпатському БЗ. Доцільно встановити моніторинг за модельними популяціями. Заборонено збирання рослин та втручання в локалітети, надмірне випасання.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Декоративне

Основні джерела інформації:

Малиновський, Крічфалушій, 2002; Малиновський, Царик, Кияк, Нестерук, 2002; Чопик, 1976.

Автор:

С.М. Зиман, А.Ф. Гамор, Н.Г. Дремлюга, Ю.Ю. Тюх

Фото, малюнок:

О.О. Кагало