prevnext

Сальвінія плаваюча

Salvinia natans (L.) All.

Червона книга України Сальвінія плаваючаКарта поширення виду

Судинні рослини
Папоротеподібні. Pteridophyta
Сальвінієві. Salviniaceae

Природоохоронний статус виду:

Неоцінений

Наукове значення:

Реліктовий вид.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Голарктично-давньосередземноморський. Загальне поширення ділиться на дві частини: Східноазійську (від Малайського архіпелагу через Китай, Центральну Японію і Маньчжурію) і Європейську (Пд. і Сх. Європа), вторинні осередки в інших частинах світу. В Україні трапляється у водоймах долин річок Дніпра, Десни, Сіверського Дінця, Півд. Бугу, Дністра, Дунаю, Ужа, Латориці, Боржави, гирлових областях річок, штучних водосховищах Дніпровського каскаду, ставках Лісостепу і Степу. Адм. регіони: Жт, Кв, Чн, См, Лв, Ів, Тр, Зк, Чц, Хм, Вн, Чк, Кд, Дн, Пл, Хр, Дц, Лг, Од, Мк, Хс, Зп.

Чисельність та структура популяцій:

У межах ареалу трапляється спорадично. В південних регіонах утворює густі колонії площею до 800-1000 м2 , щільністю 100-1200 особин на 1 м2.

Причини зміни чисельності:

Антропогенні (осушення, евтрофування, засолення водойм та забруднення води, руйнування прибережних ділянок) та природні (заростання водойм) чинники.

Умови місцезростання:

Мезо-евтрофні і евтрофні прісноводні замкнуті або слабопроточні водойми, що добре прогріваються, з мулисто-піщаними і мулистими відкладами на слабозатінених ділянках з товщею води 30-50(250) см (оптимальний розвиток 30-50 см) і її незначним поверхневим коливанням. Входить до складу плаваючих угруповань (кл. Lemnetea), де виступає діагностичним видом ряду асоціацій (Spirodelo-Salvinietum natantis, Lemno minoris-Salvinietum natantis, Salvinio-Hydrocharietum тощо). Гідрофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Гелофіт. Однорічна водна папороть з ниткоподібним, розгалуженим, стеблом від 3 до 8 см завдовжки. Коренева система не розвинута. В завдовжки мутовках по три листки, з яких два - цілокраї плаваючі, третій - розсічений на 9-14 долей, занурений, виконує функцію кореня. Плаваючі листки овально-еліптичні тупі, на верхньому боці з щетинистими білими волосками, на нижньому - з бурими. Спорокарпії кулеподібні, зібрані біля основи занурених листків. Спороносить у серпні-вересні. Розмножується спорами.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Охороняютьнатериторіях ДунайськогоіЧор-номорського БЗ, Канівського, Дніпровсько-Орільського, "Розточчя", Луганського (відділення "Станично-Луганське") ПЗ, ряду РЛП ("Трахтемирів", Диканьський, "Кременчуцькі плавні", "Загребелля", "Печенізьке поле"), а також багатьох заказників державного і місцевого значення. Заборонено забруднення водойм, руйнування прибережних ділянок.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Декоративне, кормове, водоохоронне.

Основні джерела інформації:

Дубина, 1993, 2006; Дубина, 1987; ЧКУ, 1996.

Автор:

Д.В. Дубина

Фото, малюнок:

Р.Я. Кіш, О.М. Смоляр