prevnext

Гронянка віргінська

Botrychium virginianum (L.) Sw.

Червона книга України Гронянка віргінськаКарта поширення виду

Судинні рослини
Папоротеподібні. Pteridophyta
Вужачкові. Ophioglossaceae (incl Botrychiaceae)

Природоохоронний статус виду:

Зникаючий

Наукове значення:

Реліктовий вид, представлений низкою різноподібностей або підвидів (у Європі - B. virginianum var. europaeum Angstr. = B. virginianum subsp. europaeum (Angstr.) Jdv.), що розділені значними диз'юнкціями.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Європа, Китай, Японія, Пд.-Зх. Сибіру, Пн. та Пд. Америка. В Україні трапляється на Пд. Поділлі (околиці с. Сасів, Золочівського р-ну, Львівської обл.), Хотинській височині (околиці сіл Грознинці, Колінківці, Зарожани, Раш-ків, Блищадь Хотинського р-ну Чернівецької обл.). За літературними та старими гербарними матеріалами відомий з околиць Харкова, Києва, Славути, а також м. Ріпки Чернігівської обл. Адм. регіони: Кв, Чн, Лв, Чц, Хр.

Чисельність та структура популяцій:

Не відомі. Останні знахідки датовані 1930-1960-ми рр.

Причини зміни чисельності:

Вирубування лісів, насадження культур інтродукованих видів, зниження повноти насаджень через проведення необґрунто-ваних лісогосподарських заходів, випас худоби в лісах.

Умови місцезростання:

Дубові, дубово-букові та дубово-грабові ліси (кл. Querco-Fagetea), узлісся. Мезофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Геофіт. Багаторічна трав'яна рослина. Вая в молодому стані дуже опушена, 15-45 см завдовжки, з черешком; пластинка безплідної частини майже сидяча, відходить від середини черешка спороносної частини, двічі- або тричі пірчастороздільна, в обрисі трикутна, загострена, тонкошкіряста, з довгастояйцепо-дібними сегментами першого порядку; нижні з них майже супротивні, з черешками, а решта розташовані почергово; сегменти другого порядку довгасті, з вузьколанцетними зубчастими лопатями; спороносна частина ваї невелика, з дуже довгою ніжкою, двічі- або тричі-пірчастороздільна. Спорангії кулясті, вільні, без покривця, розташовані по боках і на верхівці гілочок другого порядку. Спори кулясто-тетраедричні, грубозернисті. Спороносить у липні-серпні. Розмножується спорами.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Не здійснювалися. Необхідним є ретельний пошук виду у відомих локалітетах і, при його наявності, організація моніторингу популяцій. Заборонено несанкціоноване збирання, заготівля рослин як лікарської сировини, порушення умов зростання, несанкціоновані лісогосподарські заходи, штучне заліснення.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Лікарське, протиотруйне.

Основні джерела інформації:

Никирса, Чорней, 2004; Флора УРСР, 1938; Mqdalski, 1938; Tolpa, 1936.

Автор:

О.О.Кагало, І.І.Чорней

Фото, малюнок:

О.С. Мандзюк