l1

prevnext

Катран коктебельський

Crambe koktebelica (Junge) N. Busch

Червона книга України Катран коктебельськийКарта поширення виду

Судинні рослини
Покритонасінні Magnoliophyta. (Angiospermae)
Дводольні. Magnoliopsida
Капустяні (Хрестоцвіті). Brassicaceae (Cruciferae)

Природоохоронний статус виду:

Рідкісний

Наукове значення:

Локальний ендемічний вид.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Ендемік сх. Криму. Кара-Дазький гірський масив, узбережжя Коктебельської бухти. Адм. регіон: Кр.

Чисельність та структура популяцій:

Відомі дві локальні популяції. Рослини ростуть поодиноко або невеликими групами. На Кара-Дазі чисельність виду досить стабільна, на Коктебельському узбережжі зменшується.

Причини зміни чисельності:

Рекреаційне навантаження, руйнування екотопів, випасання худоби;. Слабка конкурентна здатність виду, вузька екологічна амплітуда, недостатнє відновлення.

Умови місцезростання:

Сухі еродовані глинисті схили із змитими ґрунтами по морських обривах, вапняково-щебенисті схили та сланцеві осипища. Геліофіт, субксерофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Гемікриптофіт. Напіврозетковий, малоріч-ний монокарпік, до 1,5-2,5 м заввишки. Стебло прямостояче, майже від основи галузисте, опушене густими, вниз спрямованими простими волосками. Листки розеткові дуже великі, до 30 см завдовжки, опушені довгими, відігнутими назад простими волосками, черешкові, від ліроподібних, ліроподібно-пірчастих до майже цілісних (зрідка), по краю нерівномірно різнове-ликозубчасті, з широкотрикутними зубчиками. Квітки білі, дрібні, зібрані в складну розлогу китицю (плейоботрій). Плід - гладенький нерозкривний двочленний стручечок з майже кулястим верхнім члеником, діаметром 4-4,5 мм. Цвіте у квітні-травні. Плодоносить у червні-вересні. Розмножується насінням.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Занесений до Додатку Бернської конвенції. Охороняється на території Карадазького ПЗ. Необхідний моніторинг стану популяцій, проведення заходів з реінтродукції виду. Заборонено збирання рослин, порушення умов місцезростання.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Вітамінне, декоративне, жироолійне, їстівне, лікарське.

Основні джерела інформації:

Голубев, 1996; Дідух, Шеляг-Сосонко, 1982; Екоф-лора України, 2007; Косьіх, 1986; Липський, 1894; ЧКУ, 1996; Юзепчук, 1951; Atlas Florae Europaeae, 1996; Ball, 1993.

Автор:

А.П. Ільїнська, Я.П. Дідух

Фото, малюнок:

В.Ю. Летухова, М.Б. Горпенюк