prevnext

Гронянка багатороздільна

Botrychium multifidum (S.G.Gmel.) Rupr.

Червона книга України Гронянка багатороздільнаКарта поширення виду

Судинні рослини
Папоротеподібні. Pteridophyta
Вужачкові. Ophioglossaceae (incl Botrychiaceae)

Природоохоронний статус виду:

Рідкісний

Наукове значення:

Реліктовий вид з дисперсно-диз'юктивним поширенням.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Європа, Зх. Азія, Гімалаї, Пн. та Пд. (Патагонія) Америка, Австралія. В Україні спорадично трапляється у Карпатах, Поліссі, у Лісостепу. Адм. регіони: Рв, Жт, Кв, Чн, См, Лв, Ів, Зк, Чц, Чк, Хр.

Чисельність та структура популяцій:

Популяції нечисленні, сучасний стан багатьох з них невідомий, оскільки чисельність різко змінюється по роках.

Причини зміни чисельності:

Випасання худоби, пожежі, відсутність екотопів відповідного типу.

Умови місцезростання:

Трапляється у сухих світлих лісах і на узліссях. Переважно в угрупованнях кл. Querco-Fagetea, Vaccinio-Piceetea, Quercetea robori-petraeae, Trifolio-Geranietea (союз Trifolion medii). Мезофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Геофіт. Багаторічна трав'яна рослина з вкороченим прямим кореневищем та пучком потовщених коренів. Ваї до 10 см завдовжки, опушені, з'являються щороку звичайно в кількості 1-2, рідше 3-4, але звичайно тільки одна з цих вай має спороносну частину; пластинка неспороносної частини (трофо-філ) трикутна, двічі пірчастороздільна, поділяється на три частини, з яких кожна має черешечок; сегменти 1-го порядку з серцеподібною основою, широко-яйцеподібні, 2-го порядку - довгасто-яйцеподібні, з круглястими, іноді зарубчастими лопатями; черешок неспороносної частини вайї значно коротший, ніж черешок спороносної, й відходить від нього на рівні ґрунту; спороносна частина утворює тричі пірчастороздільну волоть. Спороносить у липні-серпні. Розмножується спорами і вегетативно.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Охороняють на території Деснянсько-Старогутського НПП. Необхідний моніторинг відомих популяцій і дослідження біое-кологічних особливостей виду. Заборонено рубку лісів, порушення умов місцезростання видів.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Лікарське

Основні джерела інформації:

Екофлора, 2000; Панченко, 2005; Флора УРСР, 1938.

Автор:

Н.М.Сичак, В.І.Мельник, О.В.Лукаш, С.М.Панченко

Фото, малюнок:

В.В. Буджак