prevnext

Гронянка ромашколиста

Botrychium matricariifolium (A.Braun ex Doll) W.D.J.Koch

Червона книга України Гронянка ромашколистаКарта поширення виду

Судинні рослини
Папоротеподібні. Pteridophyta
Вужачкові. Ophioglossaceae (incl Botrychiaceae)

Природоохоронний статус виду:

Зникаючий

Наукове значення:

Рідкісний, вид з диз'юнктивним ареалом.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Європейсько-американський вид, поширений у Скандинавії, Атлантичній, Середній і Сх. Європі, Пн. і Пд. Америці, з окремими ексклавами в Азії та Пд. Америці. В Україні поширений на Закарпатті (на Притисянській низовині); у Карпатах (лісовий пояс Чорно-гори, Свидівця й Чивчин); на Пн.-зх. Поділлі (Колтівська улоговина); на Середньому Придніпров'ї. Адм. регіони: Лв, Ів, Зк, Чк.

Чисельність та структура популяцій:

Усі популяції ізольовані, представлені дуже малими площами від 3 до 50 м2 і чисельністю від кількох до кількох десятків особин.

Причини зміни чисельності:

Антропогенний вплив (рубки лісів, випасання, витоптування, рекреація) на лісні та лучні угіддя.

Умови місцезростання:

Росте у світлих лісах, на галявинах, на лучних схилах, гірських луках, в угрупованнях порядків Nardetalia, Luzulo-Fagetalia. Мезофії.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Геофіт. Багаторічна трав'яна рослина 5(10)-20(25) см заввишки. Вайї голі, двох типів стерильні (вегетативні) і фертильні (спороносні). Стерильні вайї довгасті або овальні, двічі або просто пірчасті. Частки 1-го порядку (по 2-6 з кожного боку) довгасті, тупі, віддалені одна від одної. Частки 2-го порядку круглясті або довгасті, на верхівці часто зарубчасті. Спороносні вайї волостисті, на коротких ніжках. Спорангії кулясті, вільні, розміщені дворядно. Заросток підземний. Спороносить у липні-серпні. Розмножується спорами.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Охороняють в Карпатському БЗ та Канівському ПЗ. Необхідно контролювати стан популяцій. Заборонено несанкціоноване збирання рослин, порушення умов місцезростання.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Декоративне.

Основні джерела інформації:

Флора европейской части СССР, 1974; Екофлора України, 2000; Кіш, Данилик, Проць, 2005; Парні-коза, 2002.

Автор:

І.М. Данилик, Р.Я. Кіш, В.І. Мельник, Н.М. Сичак

Фото, малюнок:

Я.П. Дідух