l1

prevnext

Громовик донський

Onosma tanaitica Klokov

Червона книга України Громовик донськийКарта поширення виду

Судинні рослини
Покритонасінні Magnoliophyta. (Angiospermae)
Дводольні. Magnoliopsida
Шорстколисті. Boraginaceae

Природоохоронний статус виду:

Неоцінений

Наукове значення:

Ендемічний вид.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Східнопричорноморський вид, поширений у басейнах рр. Сіверський Донець та Дон, у їх середній та нижній течії. В Україні - басейн Сіверського Дінця і Приазов'я - по рр. Крин-ка і Суха Волноваха. Адм. регіон Хр, Дц, Лг.

Чисельність та структура популяцій:

Трапляється поодинці або незначними групами. Вікові спектри та щільність ценопопуляцій варіюють залежно від антропогенної поруше-ності територій. В ур. Пристенському, Балці Гіркій чисельність висока. У відділенні "Стрільців-ський степ" та в НПП "Святі Гори" чисельність популяцій низька, але структура повночленна.

Причини зміни чисельності:

Руйнування природних місць зростання внаслідок випасання худоби, розорювання степових цілин, лісорозведення на схилах, розробки гірських порід, сінокосіння тощо.

Умови місцезростання:

Угруповання кл. Helianthemo-Thymetea на карбонатних відкритих еродованих крейдяних, мергелевих та вапнякових відшаруваннях, на пісках, відшаруваннях граніту. Зрідка трапляється на лесах та пісковиках. Частіше - у різнотравно-типчаково-ковилових степах, рідко - в кам'янистих та справжніх степах угруповань кл. Festuco-Brometea. Ксерофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Гемікриптофіт. Півкущик 10-35 см заввишки із численними квітконосними стеблами та неплідними пагонами. Стебла білуваті від притиснутого опушення з щетинок і волосків, густо улиснені. Листки ланцетні, з загорненими краями, густо вкриті притиснутими щетинками і короткими волосками. Квітки блідо-жовті, у простих або подвійних завійках, віночок трубчасто-лійкоподібний, голий (крім зубців). Цвіте у травні-липні. Плодоносить у липні-серпні. Розмножується переважно насінням.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Охороняється у відділенні "Крейдова флора" Українського степового ПЗ, відділенні "Стрільцівський степ" Луганського ПЗ, в НПП "Святі Гори", в РЛП "Клебан-Бик", на території пам'ятки природи загальнодержавного значення "Балка Гірка" (Донецька обл.) та інших територіях природно-заповідного фонду. Потребує режимів абсолютної заповідності та заказного. Необхідно проводити пошук нових місцезнаходжень, здійснювати контроль стану популяцій, вводити вид у культуру. Заборонено порушення умов місцезростань виду, розорювання степових цілин, терасування схилів, заліснення, розробка кар'єрів для добування гірських порід.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Вирощують у Донецькому ботанічному саду НАН України.

Господарське та комерційне значення:

Декоративне

Основні джерела інформації:

Бурда, Остапко, Ларин, 1995; Донбас заповідний, 2003; Каталог раритетного біорізноманіття... , 2002; Кондра-тюк, Бурда, Остапко, 1985; Кондратюк, Бурда, Чуприна, Хомяков, 1988; Кондратюк, Остапко, 1990; Морозюк, 1971; Остапко, 2001, 2005; Флора УРСР, 1957; ЧКУ, 1996.

Автор:

В.М. Остапко, Г.С. Назаренко

Фото, малюнок:

В.А. Дьяков