l1

prevnext

Громовик гранітний

Onosma graniticola Klokov

Червона книга України Громовик гранітнийКарта поширення виду

Судинні рослини
Покритонасінні Magnoliophyta. (Angiospermae)
Дводольні. Magnoliopsida
Шорстколисті. Boraginaceae

Природоохоронний статус виду:

Зникаючий

Наукове значення:

Ендемічний вид з диз'юнктивним ареалом, споріднений з O. arenaria Waldst. et Kit.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Південнобузько-приазовський гранітно-степовий ендемік. Пн.-Зх. Причорномор'я та Приазов'я. Адм. регіони: Лг, Мк.

Чисельність та структура популяцій:

Відомо дві віддалені популяції: Миколаївська обл., окол. с. Богданівки Доманівського р-ну; незначний локалітет у відділенні "Про-вальський Степ" Луганського ПЗ. Популяція в межах Гранітно-степового Побужжя площею 1,5-2 га, з щільністю 0,2-5 особин на 1 м2. Популяція нараховує від 400 до 500 генеративних особин. Річна динаміка чисельності особин в популяціях нестабільна. Розміщення особин дифузне або компактно-дифузне. Віковий спектр облігатно неповно-членний.

Причини зміни чисельності:

Стенотопність та низька конкурентна спроможність особин на ранніх етапах онтогенетичного розвитку, послаблене поновлення популяцій, високий рівень антропогенного навантаження (надмірний випас, пали та рекреаційні навантаження).

Умови місцезростання:

Кам'янисті степи на Пд. Бузі та на виходах сланцю в Приазов'ї. Поширений в угрупованнях порядку Festuco-Sedetalia (кл. Sedo-Scleranthetea). Ксерофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Гемікриптофіт. Дво-, малорічний стрижнево-кореневий монокарпік. Квітконосні пагони (1-5) напіврозеткові прямостоячі, 20-40 см завдовжки. Листки лінійні, до основи звужені, 2-7 см завдовжки, 0,4-0,7 см завширшки. Чашечка 10-11 мм завдовжки, віночок білий, 16-18 мм завдовжки. Цвіте у червні-липні. Плодоносить у липні- вересні. Розмножується насінням.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Занесений до Європейського червоного списку. Охороняється в НПП "Гранітно-степове Побужжя" та в Луганському ПЗ (відділення "Провальський степ"). Необхідні пошуки нових популяцій, встановлення контролю за станом існуючих, інтродукція у ботанічні сади. Заборонено збирання рослин, порушення умов місцезростань виду, випас тварин та випалювання.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Декоративне, медоносне, протиерозійне.

Основні джерела інформації:

Клоков, 1953; Кондратюк, Бурда, Остапко, 1985; Кондратюк, Бурда, Чуприна, Хомяков, 1988; Конопля, Ісаєва, Конопля, Остапко, 2003; Собко, Мордатенко, 2005; Флора УРСР, 1957; ЧКУ, 1996.

Автор:

В.В. Новосад, Л.І. Крицька, О.Ф. Щербакова

Фото, малюнок:

В.В. Новосад