l1

prevnext

Береза Клокова

Betula klokovii Zaverucha

Червона книга України Береза КлоковаКарта поширення виду

Судинні рослини
Покритонасінні Magnoliophyta. (Angiospermae)
Дводольні. Magnoliopsida
Березові. Betulaceae

Природоохоронний статус виду:

Зникаючий

Наукове значення:

Вузький ендемік, споріднений з B. pubescens Ehrh.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Пн.-зх. Поділля: Кременецькі гори - останцеві гг. Страхова, Маслятин, а також поодинокими особинами спорадично на інших пагорбах масиву. Адм. регіон: Тр.

Чисельність та структура популяцій:

Відомі дві популяції, що складаються з кількох локусів кожна. На г. Маслятин популяція найбільша (понад 40 різновікових особин), повно-членна, з переважанням середньовікових і старих генеративних особин; молоді особини поодиноко трапляються в плакорній частині гори. На г. Страхова популяція згасає й представлена поодинокими пригніченими особинами.

Причини зміни чисельності:

Екологічно неадекватні лісогосподарські заходи, насадження культур з неаборигенних видів, рекреація, руйнування екотопів унаслідок видобутку вапняку.

Умови місцезростання:

Остепнені схили пагорбів пд. та пд.-зх. експозиції. У складі рідколісся з остепненим травостоєм з домінуванням Carex humilis, в екотонах між лісом та остепненими схилами разом з Betula pendula Roth. Мезоксерофіт, кальцефіл.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Фанерофіт. Дерева, 5-15, рідко до 20 м заввишки, стовбурів 1-2, прямостоячих або висх. (нахилених), інколи трохи звивистих. Кора на стовбурах матово-біла, не відшаровується, горбкувата, з великою кількістю чорно-сірих плям, при основі стовбурів чорно-сіра, глибоко потріскана; тонкі гілки - повислі, з вишнево-бурою корою, гілки поточного року опушені. Листки яйцеподібно-ромбічні або довгасто-яйцеподібні з клиноподібною цілокраєю основою і коротко загостреною верхівкою 25-55 мм завдовжки, 15-40 мм завширшки, трохи шкірясті, з 5-7 парами бічних жилок, зверху темно-зелені, майже голі, знизу сірувато-зелені, густо вкриті жовтувато- коричнюватими крапчастими залозками, в кутах жилок з борідками рудуватих волосків; нерівно-подвійно-пилчасто-зубчасті. Чоловічі сережки 30-55 мм завдовжки; жіночі на час цвітіння циліндричні, 9-17 мм завдовжки. Приквіткові луски при плодах густо опушені. Горішки обернено-яйцеподібні або довгасто еліптичні, густо опушені при верхівці; ширина крилатки 1,9-2,5 (2,8) мм. Цвіте в травні, плодоносить у вересні-жовтні.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Охороняється у ПЗ "Медобори" (філіал "Кременецькі гори"). Доцільно забезпечити моніторинг стану популяцій і лісогосподарські заходи для сприяння поновленню виду. Необхідно проводити планомірні пошуки оселищ виду на інших пагорбах масиву. Доцільно ввести вид у культуру. Заборонено руйнування екотопів, створення нових кар'єрів з видобутку вапняку й піску, неконтрольовану рекреацію.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Декоративне, лісогосподарське.

Основні джерела інформації:

Заверуха, 1964, 1985; ЧКУ, 1996

Автор:

О.О. Кагало, Н.В. Скібіцька, І.Я. Реслер, Г.І. Оліяр

Фото, малюнок:

О.О. Кагало