l1

prevnext

Козельці донецькі

Tragopogon donetzicus Artemcz.

Червона книга України Козельці донецькіКарта поширення виду

Судинні рослини
Покритонасінні Magnoliophyta. (Angiospermae)
Дводольні. Magnoliopsida
Айстрові (Складноцвіті). Asteraceae (Сompositae)

Природоохоронний статус виду:

Неоцінений

Наукове значення:

Ендемік, близький до T. tanaiticus Artemcz. та T. ucrainicus Artemcz. і, можливо, є їх стабілізованим гібридом.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Сх.-причорноморський вид. Басейн Сіверсь-кого Дінця. Адм. регіони: Хр, Дц, Лг.

Чисельність та структура популяцій:

Локальні популяції нечисленні, їх структуру не досліджено.

Причини зміни чисельності:

Порушення природних екотопів внаслідок господарського освоєння територій - лісорозведення на піщаних терасах, видобування піску, випасання худоби).

Умови місцезростання:

Річкові та суходільні піски. Угруповання кл. Festucetea vaginatae. Мезоксерофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Гемікриптофіт. Багаторічна сивувата від густого повстистого опушення рослина 10-50 см заввишки. Коренева система стрижнева. Стебла поодинокі або кілька, від середини або нижче розгалужені. Нижні листки вузькострічкоподібні, до 20-25 см завдовжки, 2-4 мм завширшки, загострені; середні листки з розширеною основою, часто складені, поступово звужені, на кінцях відігнуті або закручені. Кошики численні у волотисто-щиткоподібному суцвітті. Обгортка 15-23 мм завдовжки, білувато-повстиста; листочки обгортки до 5 мм завширшки, загострені. Квітки жовті, крайові перевищують обгортку. Сім'янки по ребрах вкриті дрібними гоструватими лусочками. Чубок 12-15 мм зав-довжки, довший за сім'янку. Цвіте у червні-вересні, плодоносить у липні-жовтні. Розмножується насінням.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Охороняється рішеннями Донецької та Луганської обласних рад. Охороняється у НПП "Святі Гори", ботанічному заказнику місцевого значення "Острів". Рекомендується створити заказники у місцях зростання виду, контролювати стан популяцій та вирощувати у ботанічних садах. Заборонено збирання рослин та порушення місцезростань, заліснення піщаних арен, видобування піску, випасання худоби.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Декоративне

Основні джерела інформації:

Кондратюк, Бурда, Остапко, 1985; Кондратюк, Ос-тапко, 1990; Остапко, 2001; Рідкісні й зникаючі рослини Луганської області, 2003; Флора УРСР, 1953.

Автор:

В.М. Остапко

Фото, малюнок:

В.М. Остапко