prevnext

Гронянка півмісяцева

Botrychium lunaria (L.) Sw.

Червона книга України Гронянка півмісяцеваКарта поширення виду

Судинні рослини
Папоротеподібні. Pteridophyta
Вужачкові. Ophioglossaceae (incl Botrychiaceae)

Природоохоронний статус виду:

Вразливий

Наукове значення:

Рідкісний вид папоротеподібних із диз'юнктивним ареалом.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Голарктичний вид із диз'юнкціями в Австралії та Пн. Америці. В Євразії поширений у Європі, Зх. та Сх. Сибіру (лісова зона), Середній Азії, Гімалаях, на Далекому Сході. В Україні зростає в лісовій, рідше лісостеповій зонах на рівнині, в Українських Карпатах та в Кримських горах. Адм. регіони: Вл, Жт, Кв, Чн, См, Лв, Ів, Зк, Чц, Хм, Чк, Пл, Хр, Кр.

Чисельність та структура популяцій:

Зростає звичайно поодиноко, інколи - невеликими групами. Популяції нечисельні, сучасний стан багатьох із них невідомий.

Причини зміни чисельності:

Антропогенний вплив на лісові та лучні угіддя, збирання рослин як лікарської сировини та для колекціонування (рослина пов'язана з народними повір'ями), слабка конкурентна здатність.

Умови місцезростання:

Зростає в світлих лісах, на узліссях, в чагарниках, на сухих луках та виходах каміння, на свіжих, кислих, гумусних дерновопідзолистих та лучних ґрунтах. В угрупованнях кл. Molinio-Arrhenatheretea (порядок Arrhenatheretalia), кл. Nardo-Calluneta (порядок Nardetalia). Мезофіт, ацидофіл, мезо-троф.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Геофіт. Багаторічна трав'яна рослина із коротким кореневищем та одним листком (вайєю) 4-20 (30) см завдовжки, розділеним на дві частини. Стерильна частина шкіряста, видовжена, пірчасто-складна із майже супротивними напівмісяцевої форми сегментами, гола, жовто-зеленого кольору. Спороносна частина довгочерешкова (1-6 см завдовжки), двічі-, або тричіпірчастоскладе-на, зазвичай, довша за стерильну. Спорангії розташовані в два ряди. Спори визрівають із травня по серпень. Заросток підземний. Розмножується спорами та вегетативно.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Охороняють в Карпатському БЗ, ПЗ Канівському, Кримському, "Розточчя", Ялтинському гірсько-лісовому, НПП Шацькому, "Синевир", "Вижницькому", Яворівському, Диканському РЛП (Полтавська обл.), деяких заказниках та пам'ятках природи. Заборонено несанкціоноване збирання, порушення умов зростання. Необхідно збільшити кількість природно-заповідних об'єктів, де охороняють вид, на рівнині України.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Декоративне, лікарське.

Основні джерела інформації:

Екофлора України, 2000; Заверуха, Андриенко, Протопопова, 1983; Каталог раритетного біорізн. заповідн. і націон. природ. парків України, 2002; Орлов, 2005; ЧКУ. Рослинний світ., 1996.

Автор:

Т.Л. Андрієнко

Фото, малюнок:

В.В. Буджак, П. Косінський