l1

prevnext

Соссюрея альпійська

Saussurea alpina (L.) DC.

Червона книга України Соссюрея альпійськаКарта поширення виду

Судинні рослини
Покритонасінні Magnoliophyta. (Angiospermae)
Дводольні. Magnoliopsida
Айстрові (Складноцвіті). Asteraceae (Сompositae)

Природоохоронний статус виду:

Рідкісний

Наукове значення:

Аркто-альпійський вид.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Вид з голарктичним типом ареалу, поширений циркумполярно в Арктиці, диз'юнктивно - у полярній і бореальній областях та високогір'ях Євразії. В Україні дуже рідко трапляється в Українських Карпатах: на Чорногорі (вершини та схили гг. Петрос, Шпиці, Гутин-Томнатик, Бребенескул) і Сви-довці (г. Комин). Адм. регіони: Ів, Зк.

Чисельність та структура популяцій:

Усі популяції малі за чисельністю (менше 1 тисячі особин) і площею оселищ (до 0,1 га). Переважає вегетативне поновлення. Більшість популяцій нормальні повночленні. У популяції на г. Бребенескул протягом тривалих досліджень не виявлено квітучих особин. Характерний між-популяційний поліморфізм за ознаками вегетативних органів, зокрема за формою листків.

Причини зміни чисельності:

Чисельність популяцій достатньо стабільна. Загрозу становлять інтенсивні рекреаційні навантаження, порушення структури фітоценозів під час збирання інших (лікарських і декоративних) видів рослин, а також природні фактори (осипища, зсуви тощо).

Умови місцезростання:

Альпійський і субальпійський пояс в діапазоні висот 1650-1980 м н. р. м. переважно на стрімких схилах північної експозиції у це-нотично відкритих скельних угрупованнях на слабозадернованих ділянках рухливого плиткого ґрунту з підвищеним умістом карбонатів. Виявляє піонерну стратегію. Компонент рідкісних для Українських Карпат фітоценозів союзу Oxytropido-Elynion. Мезофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Гемікриптофіт. Багаторічна трав'яна рослина від 5 до 40 см заввишки. Кореневище коричневе, грубе. Стебло злегка павутинистоопушене або голе. Усі листки знизу повстисто опушені, сірі або сіро-зелені. Прикореневі й середні стеблові листки зубчасті з вузькокрилатими черешками, ланцетні, яйцеподібно-ланцетні, зрідка серцеподібні, верхні ланцетні до лінійних, сидячі. Кошики скупчені на верхівці стебла у щит-коподібному суцвітті. Квітки пурпурові, пиляки блакитні. Сім'янки 3-4 мм завдовжки. Внутрішні волоски чубка втричі довші за зовнішні. Цвіте у серпні-вересні, плодоносить у вересні-жовтні. Розмножується насінням та вегетативно.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

У Чорногорі частина популяцій охороняється на територіях Карпатського НПП і Карпатського БЗ. Доцільно розширити межі заповідних зон на Чорногорі й Свидовці. Заборонено порушення структури фітоценозів, рекреаційна діяльність.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Декоративне, протиерозійне, ґрунтозахисне, ґрунтотвірне.

Основні джерела інформації:

Кияк, 2002; Малиновський, Крічфалушій, 2002; ЧКУ, 1996.

Автор:

В.Г. Кияк

Фото, малюнок:

О.О. Кагало, І.М. Данилик