l1

prevnext

Чихавка язичкова (деревій язичковий)

Ptarmica lingulata (Willd. et Kit.) DC.

Червона книга України Чихавка язичкова (деревій язичковий)Карта поширення виду

Судинні рослини
Покритонасінні Magnoliophyta. (Angiospermae)
Дводольні. Magnoliopsida
Айстрові (Складноцвіті). Asteraceae (Сompositae)

Природоохоронний статус виду:

Рідкісний

Наукове значення:

Диз'юнктивно поширений високогірний вид на межі ареалу.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Карпатсько-балканський вид. В Україні - ізольовані місцезнаходження на Свидівці, Чорногорі і Мармароських горах. Адм. регіони: Ів, Зк.

Чисельність та структура популяцій:

Популяції диференційовані залежно від рельєфу. В умовах заповідання у Чорногорі (г. Ґутин-Томнатик), формуються великі популяції із переважанням генеративних особин, чисельність яких перевищує 1 тис. Натомість, значна частина популяцій є мало-чисельними, де більшість становлять вегетативні особини.

Причини зміни чисельності:

Популяції негативно реагують на випасання, що пригнічує їх життєвість. Заповідання призводить до зростання чисельності.

Умови місцезростання:

Мезофітні злакові угрупованння порядку Seslerietalia albicantis поблизу скель та на схилах, збагачених карбонатами. Поширений здебільшого у високогір'ї, але на Сви-довці й Чорногорі трапляється і на післялі-сових луках. Висотний діапазон 1200-2000 м н. р. м. Мезофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Гемікриптофіт. Трав'яна короткокорене-вищна рослина. Кореневище повзуче, буре, розгалужене. Дорослі особини представлені кількома розетковими вегетативними і 1-4 генеративними пагонами. Листки 2-7 см завдовжки, лопатоподібні, пилчасто-зарубчасті, сидячі, крапчасті. Квітконосні пагони 20-45 см заввишки, прямі, рясно вкриті почерговими листками. Суцвіття щільний щиток, складається з 10-25 кошиків. Обгортки діаметром 6-7 мм утворені загостреними, темно облямованими, рясноволосистими листками. Язичкових квітів 6-8. Язички білі, еліптичні, довжиною 4 мм. Сім'янки сплющені, довжиною 2 мм. Цвіте у липні-серпні, плодоносить у серпні-вересні. Здатний до вегетативного розмноження, але переважає насіннєве поновлення.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Охороняється у Свидовецькому, Чорногір-ському і Мармароському масивах Карпатського БЗ, а також у заповідній зоні Карпатського НПП. Заборонено надмірне випасання.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Відомостей немає.

Основні джерела інформації:

Флора УРСР, 1962; Чопик, 1976; Domin, 1929.

Автор:

Ю.Й. Кобів

Фото, малюнок:

Ю.Й. Кобів