prevnext

Пілюльниця куленосна

Pilularia globulifera L.

Червона книга України Пілюльниця куленоснаКарта поширення виду

Судинні рослини
Папоротеподібні. Pteridophyta
Марсилієві. Marsileaceae

Природоохоронний статус виду:

Зникаючий

Наукове значення:

Рідкісний вид, ізольоване місцезнаходження за східною межею суцільного поширення.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Середня та Атлантична Європа, північ Середземномор'я та Причорномор'я. В Україні - в західних районах степової зони. Адм. регіон: Од.

Чисельність та структура популяцій:

Єдина популяція (долина Дунаю, околиці с. Нова Некрасівка, оз. Кугурлуй) вперше знайдена в 1982 р., нині, можливо, втрачена.

Причини зміни чисельності:

Антропогенні (гідробудівництво, меліорація, евтрофікація), природні (різнорічні зміни гідрологічного режиму Дунаю, затоплення чи пересихання екотопів).

Умови місцезростання:

Мезо-, евтрофні мілководні (30-50 см) проточні або замкнуті водойми, на порушених ділянках з піщаними та мулистими донними відкладами. Діагностичний вид союзу Littorellion uniflorae. Гідрофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Тенагофіт. Багаторічна трав'яна рослина з повзучим ниткоподібним кореневищем, що укорінюється у вузлах. Біля основи поодиноких, шилоподібних, 3-10(50) см завдовжки, у молодому стані на верхівці равликоподіб-но закручених листків розміщені кулясті, до 4 мм в діаметрі, опушені спорокарпії. Спороносить у липні- вересні. Розмножується вегетативно і спорами.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Існує реальна загроза зникнення виду. Занесено до Червоного списку водних ма-крофітів України (1993). Заборонено порушення місць зростання, меліорація, гідробудівництво.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Декоративне, кормове.

Основні джерела інформації:

Екофлора України, 2000; Дубьіна, Протопопова, 1982; Макрофитьі - индикаторьі изменений при-родной средьі, 1993.

Автор:

Д.В. Дубина, Г.А. Чорна

Фото, малюнок:

І.В. Маханьков