l1

prevnext

Білотка альпійська

Leontopodium alpinum Cass.

Червона книга України Білотка альпійськаКарта поширення виду

Судинні рослини
Покритонасінні Magnoliophyta. (Angiospermae)
Дводольні. Magnoliopsida
Айстрові (Складноцвіті). Asteraceae (Сompositae)

Природоохоронний статус виду:

Зникаючий

Наукове значення:

Середньоєвропейський гірський вид на пн. та сх. межі ареалу.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Високогір'я Піренеїв, Альп, Балкан і Карпат. В Україні - Свидовець (гг. Близниця, Драго-брат, Герашаска і Ребро), Чорногора (г. Шпиці), Мармароські Альпи (г. Нєнєска), Чивчини (г. Великий Камінь). Адм. регіони: Ів, Зк, Чц.

Чисельність та структура популяцій:

Збереглися залишки популяцій у кількох ізольованих місцезростаннях на малих площах (до 0,2 га) у важкодоступних місцях. Чисельність у чотирьох локалітетах не перевищує 100, цвітуть окремі особини. У частини популяцій не виявлено насіннєвого підросту. Сучасний стан усіх популяцій критичний: чисельність особин і площа оселищ постійно зменшуються. Більшість популяцій, відомих на Чорногорі у ХХ ст., зникли.

Причини зміни чисельності:

Як ритуальна й декоративна рослина знищується населенням і туристами. Факторами загрози є низька генетична різноманітність, критично низький поріг чисельності, повільні темпи онтогенезу і відновлення, антропогенний вплив.

Умови місцезростання:

Субальпійський та альпійський пояси в межах висот 1450-1800 м н. р. м. Росте на слабкоза-дернованих ділянках і у тріщинах вапнякових скель на сухих пд. і пд.-сх. стрімких схилах (порядок Potentilletalia caulescentis) у складі реліктових угруповань (асоціація Saxifrago-Festucetum versicoloris) та в інших рідкісних фітоценозах (асоціація Festucetum saxatilis). Мезоксерофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Гемікриптофіт. Багаторічна трав'яна повстисто опушена рослина 10-25 см заввишки. Стебла прості, поодинокі, висхідні, біля основи з розеткою. Листки цілісні, видовжено- або лінійно-ланцетні, чергові, сидячі. Квітки у дрібних кошиках, які зібрані по 3-10 на верхівках стебел у щільні головки і оточені кількома рядами видовжено-ланцентних, білих від густого повстистого опушення листків загальної обгортки. Крайові квітки у кошику маточкові, серединні - двостатеві. Плід - видовжена циліндрична сім'янка. Цвіте у червні-липні. Розмножується насінням і вегетативно.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Охороняється у Карпатському БЗ, Карпатському НПП, заказнику загальнодержавного значення "Чорний Діл" (Чернівецька обл.). Необхідний суворий заповідний режим на г. Герашасці й Ребрі та охорона місцезростаннь. Слід ширше культивувати та інтродукувати. Заборонено збирання рослин, гербаризацію, порушення структури фітоценозів.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Вирощують у декількох ботанічних садах.

Господарське та комерційне значення:

Декоративне, ритуальне, ґрунтотвірне.

Основні джерела інформації:

Кияк, 1999; Малиновський, Крічфалушій, 2002; ЧКУ, 1996.

Автор:

І.І. Чорней, В.Г. Кияк

Фото, малюнок:

Н.М. Сичак