l1

prevnext

Серпій донецький (клязея донецька)

Klasea donetzica (Dubovik) J.Holub

Червона книга України Серпій донецький (клязея донецька)Карта поширення виду

Судинні рослини
Покритонасінні Magnoliophyta. (Angiospermae)
Дводольні. Magnoliopsida
Айстрові (Складноцвіті). Asteraceae (Сompositae)

Природоохоронний статус виду:

Рідкісний

Наукове значення:

Ендемік Дніпровсько-Донецького регіону.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Пн.-причорноморський вид. Басейн Сіверсько-го Дінця та Самари. Адм. регіони: Дн, Лг.

Чисельність та структура популяцій:

Локальні популяції нечисленні (окол. с. Попівка Краснодонського р-ну, с. Стріль-цівка Міловського р-ну, с. Провалля Сверд-ловського р-ну, с. Булахівка Павлоградського р-ну), їх структуру не вивчено.

Причини зміни чисельності:

Антропогенний вплив: порушення природних екотопів внаслідок господарського освоєння територій, видобування крейди, випасання худоби.

Умови місцезростання:

Крейдяні відшарування, кам'янисті схили. Угруповання кл. Festuco-Brometea, Helianthemo-Thymetea. Ксерофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Гемікриптофіт. Короткокореневищна трав'яна рослина 40-80 см заввишки з прямостоячим майже голим або розсіяно опушеним не розгалуженим стеблом, зрідка стебел 2-3, що несуть один кошик. Листки пірчастороз-січені, з 12-32 лінійними негусто опушеними сегментами однакової довжини. Зовнішні та середні листочки обгортки на верхівці з вістрям 2-5 мм завдовжки. Квітки рожево-пурпурові, 25-30 мм завдовжки. Сім'янки з рудуватим чубком. Цвіте у травні-липні, плодоносить у червні-липні. Розмножується насінням.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Рекомендується створити заповідні об'єкти у місцях зростання виду, контролювати стан популяцій та вирощувати у ботанічних садах. Заборонено порушення місцезростань виду, розробка кар'єрів, випасання худоби.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Вирощують у Донецькому ботанічному саду НАН України.

Господарське та комерційне значення:

Кормове, декоративне.

Основні джерела інформації:

Бурда, Остапко, Ларин, 1995; Кондратюк, Бурда, Остапко, 1985; Кондратюк, Остапко, 1990; Моро-зюк, 1971; Остапко, 2001; Рідкісні й зникаючі рослини Луганської області, 2003; Тарасов, 2005; Флора УРСР, 1965; ЧКУ, 1996; Martins, 2006.

Автор:

В.М. Остапко

Фото, малюнок:

О.С. Мандзюк, Т.В. Степаненко