l1

prevnext

Юринея Талієва

Jurinea talievii Klokov

Червона книга України Юринея ТалієваКарта поширення виду

Судинні рослини
Покритонасінні Magnoliophyta. (Angiospermae)
Дводольні. Magnoliopsida
Айстрові (Складноцвіті). Asteraceae (Сompositae)

Природоохоронний статус виду:

Недостатньо відомий

Наукове значення:

Ендемічний вид, дуже близький до J. cretacea Bunge.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Сх.-причорноморський ендемік. В Україні - в басейні р. Сіверський Донець (по рр. Красна, Айдар, Деркул, Комишна). Адм. регіони: Дц, Лг.

Чисельність та структура популяцій:

Популяції нечисленні, приурочені до виходів крейди, їх структура не досліджена.

Причини зміни чисельності:

Природно-історична рідкісність, випас худоби, пожежі.

Умови місцезростання:

Бідні, сухі крейдяні відшарування, кам'янисті схили. Угруповання кл. Helianthemo-Thyme-tea. Петрофіт. Ксерофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Гемікриптофіт. Багаторічна трав'яна рослина, 20-95 см заввишки. Має потужний каудекс і стрижневу кореневу систему. Стебла поодинокі, білуваті від повстисто-павутинистого опушення, звичайно розгалужені. Листки пір-часторозсічені, повстисто-павутинисті, зісподу білуваті, зверху сіруваті або зеленкуваті, стеблові листки сидячі, з розширеною основою, що збігає на стебло, утворюючи коротенькі вузькі крила. Сегменти листків з дуже загорнутими на нижній бік краями, по краю хвилясті. Кошики по (1)2-8 на стеблі, обгортка кошиків напівкуляста, білувата від густого повстистого опушення, листочки обгортки загострені, притиснуті, зовнішні та середні - з відігнутою назовні верхівкою. Квітки пурпурові або рожеві. Сім'янки чотиригранні, дрібногорбочкуваті, темно-бурі зі світлішими ребрами, чубок легко відпадає. Цвіте у травні-липні. Плодоносить у липні.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Охороняється рішенням Луганської обласної ради. Необхідно дослідження стану популяцій, виявлення усіх місцезнаходжень для створення об'єктів ПЗФ, введення у культуру. Заборонено порушення умов місцезростань виду, розробку кар'єрів, надмірне випасання худоби.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Декоративне

Основні джерела інформації:

Кондратюк, Бурда, Остапко, 1985; Кондратюк, Остапко, 1990; Кондратюк, Тарабрин, Бакланов та ін., 1980; Маслова, Лесняк, Мельник, Перегрим, 2003; Остапко, 2001, 2005; Флора СССР, 1962; Флора УРСР, 1962.

Автор:

В.М. Остапко, Г.С. Назаренко

Фото, малюнок:

В.М. Остапко