prevnext

Марсилея чотирилиста

Marsilea quadrifolia L.

Червона книга України Марсилея чотирилистаКарта поширення виду

Судинні рослини
Папоротеподібні. Pteridophyta
Марсилієві. Marsileaceae

Природоохоронний статус виду:

Вразливий

Наукове значення:

Реліктовий вид з диз'юнктивним ареалом.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Голарктично-палеотропічнийвид:Середзем-номор'я, Середня Атлантична та південь Сх. Європи, Кавказ, Зх. Сибір, Іран, Китай, Японія, Пн. Америка, Австралія, Африка. В Україні - Закарпаття (басейн р. Латориці), Зх. Полісся (Шацькі озера), на річках Дністрі (м. Заліщи-ки, Тернопільська обл.), Дунаї (Придунайські озера). Адм. регіони: Вл, Тр, Зк, Од.

Чисельність та структура популяцій:

Популяції нечисленні, особливо у прибережних смугах водойм. На слабозарослих мілководдях з коливанням рівня води утворюють суцільні зарості (водойми р. Латориці).

Причини зміни чисельності:

Антропогенні (меліорація, освоєння прибережних смуг водойм, зокрема рекреація, ев-трофікація), природні (заростання водойм).

Умови місцезростання:

Мезо-, евтрофні неглибокі прісноводні водойми з періодичним коливанням рівня води, мулисто-піщаними донними відкладами. У гідрофазі входить до складу асоціації Eleocharitetum acicularis, в лі-мозній екофазі - Cypero-Fimbristylidetum dichotomae союзу Nanocyperion flavescentis класу Isoeto-Nanojuncetea. Гідрофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Гемікриптофіт. Багаторічна трав'яна рослина 10-20(70) см заввишки. Кореневище повзуче, ниткоподібне, поверхневе. Листки (вайї) на довгих черешках, їх пластинка має чотири клиноподібно-обернено-яйцеподібні листочки (сегменти). Спорокарпії по 2-4 на розгалуженій ніжці. Спороносить в липні-вересні. Розмножується спорами і вегетативно.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Охороняють у Шацькому НПП, заказнику "Репідські плавні" (Одеська обл.). Заборонено проведення меліоративних робіт, зміна гідрологічних режимів, знищення екотопів.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Декоративне, кормове, водоохоронне.

Основні джерела інформації:

Екофлора України, 2000; Дубина, 1981; Дубьіна, 1987; Клоков, Дяченко, 1988; Комендар, Фодор, 1966; Комендар, Фодор, 1980; Макрофитьі - индикаторьі изменений природной средьі, 1993; ЧКУ, 1996.

Автор:

Д.В. Дубина, Г.А. Чорна

Фото, малюнок:

Р.Я. Кіш