l1

prevnext

Сугайник штирійський

Doronicum stiriacum (Vill.) Dalla Torre

Червона книга України Сугайник штирійськийКарта поширення виду

Судинні рослини
Покритонасінні Magnoliophyta. (Angiospermae)
Дводольні. Magnoliopsida
Айстрові (Складноцвіті). Asteraceae (Сompositae)

Природоохоронний статус виду:

Рідкісний

Наукове значення:

Диз'юнктивно поширений середньоєвропейський високогірний (альпійський) вид на пн.-сх. межі ареалу.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Східні Альпи і Карпати. Загальний ареал потребує уточнення. В Україні лише у пд.-сх. частині хребта Чорногора на схилах гг. Шпиці, Ребра, Гутин, Бребенескул, Мунчел і Піп Іван. Адм. регіони: Ів, Зк.

Чисельність та структура популяцій:

Популяції з високою внутрішньопопуляційною різноманітністю. На привершинних ділянках в альпійському поясі, локально на невеликих площах (0,01-0,1 га). Ядро популяцій характеризується високою щільністю (до декількох особин на м2) і нормальною повночленною віковою структурою. У маргінальних частинах популяцій трапляється поодинокими групами особин.

Причини зміни чисельності:

Випас зумовлює зниження щільності й життєвості, старіння й інсуляризацію популяцій. В умовах заповідання спостерігається омолодження і відновлення їх структури.

Умови місцезростання:

Переважно в альпійському, частково у верхній частині субальпійського поясу (1700-2000 м н. р. м.). На стімких і пологих, здебільшого північних схилах, у пониженнях рельєфу з тривалим заляганням снігу, в тріщинах скель і міжскельних улоговинах, на задернованих кам'янистих лучних ділянках. На свіжих і вогких безкарбонатних торф'янистих альпійських ґрунтах в угрупованнях асоціацій Salicetum herbaceae i Polytricho-Poetum deylii (кл. Salicetsa herbaceae), Loiseleurio-Cetrarietum (кл. Loiseleurio-Vaccinietea), а також на сонячних схилах, на добре аерованих ґрунтах в асоціації Caricetum sempervirentis (кл. Elyno-Seslerietea). Мезофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Гемікриптофіт. Багаторічна трав'яна рослина 5-30(40) см заввишки. Вся рослина волосиста. Стебла майже завжди поодинокі, прості, під кошиком густоволосисті. Прикореневі листки видовжено-еліптичні, черешки не перевищують довжину листкової пластинки. Сте бло-ві листки сидячі, напівстеблообгортні. Квітки золотисто- жовті. Кошики великі - 3,5-6 (8) см у діаметрі. Луски обгортки повстистоопушені і залозисті. Цвіте у липні-вересні. Розмножується насінням і вегетативно.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Охороняється в Карпатському НПП і Карпатському БЗ. Необхідно надати заповідний статус масивам гг. Ребра, Бребенескул, Мунчел і Піп Іван. Заборонено збирання рослин, порушення умов місцезростання.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Ґрунтотвірне, ґрунтозахисне, декоративне.

Основні джерела інформації:

Малиновський, Крічфалушій, 2002; Малиновський, Царик, Кияк, Нестерук, 2002; Царик, Жиляєв, Кияк та ін., 2004; ЧКУ, 1996.

Автор:

В.Г. Кияк

Фото, малюнок:

Р.Я. Кіш