l1

prevnext

Волошка первинногерберова

Centaurea protogerberi Klokov

Червона книга України Волошка первинногербероваКарта поширення виду

Судинні рослини
Покритонасінні Magnoliophyta. (Angiospermae)
Дводольні. Magnoliopsida
Айстрові (Складноцвіті). Asteraceae (Сompositae)

Природоохоронний статус виду:

Зникаючий

Наукове значення:

Вузький ендемік.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Лівий берег Сіверського Дінця (у Кремінсь-кому і Станичнолуганському р-х Луганської обл. України та в Ростовській обл. Росії). Адм. регіон: Лг.

Чисельність та структура популяцій:

Відомо кілька популяцій. Чисельність незначна. Середня щільність складає 8,5±0,9 особин на 1 м2. У віковому спектрі виду максимум припадає на генеративні особини. Ступінь природного поновлення незадовільний.

Причини зміни чисельності:

Скорочення популяцій викликає забудова території, штучне залісення, зривання на букети.

Умови місцезростання:

Сухі, бідні, відкриті піски. Псамофітні степи кл. Festucetea vaginatae. Мезоксерофіт. Псамофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Гемікриптофіт. Дворічна трав'яна рослина 35-50 см заввишки. Стебла прямостоячі, часто розгалужені майже від основи, разом з листками слабкопавутинисті, під кошиками гостро шорсткі. Листки пірчасто- або (нижні) двічіпірчасторозсічені. Кошики поодинокі, обгортка яйцеподібна або майже куляста, її листочки жовтуваті або блідо-зелені, придатки великі, опуклі, при основі тверді, жовтуваті, по краю тонкоплівчасті, прозорі, без темних плям при основі або з слабко виявленими плямами на придатках внутрішніх листочків. Квітки блідо-рожеві до майже білих або світло-кремових. Сім'янки чорнуваті або буруваті. Цвіте у липні-серпні. Плодоносить у серпні-вересні. Розмножується насінням.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Охороняється у "Станично-Луганському" відділенні Луганського ПЗ (частина нечисленної повночленної популяції). Потребує режимів абсолютної заповідності, або створення заказників. Рекомендується вирощувати у ботанічних садах з подальшою репатріацією. Заборонено збирати рослини та порушувати місця їх зростання (заліснення пісків, забудова території).

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Декоративне

Основні джерела інформації:

Бурда, Остапко, Ларин, 1995; ЧКУ, 1996; Флора УРСР, 1965; Каталог раритетного біорізн. заповід. і націон. парків України, 2002; Красная книга Рос-товской области, 2004; Кондратюк, Бурда, Остапко, 1985; Кондратюк, Бурда, Чуприна, Хомяков, 1988; Кондратюк, Остапко, 1990; Остапко, 2001, 2005.

Автор:

В.М. Остапко, Г.С. Назаренко

Фото, малюнок:

В.П. Гелюта