l1

prevnext

Волошка перлиста

Centaurea margaritacea Ten.

Червона книга України Волошка перлистаКарта поширення виду

Судинні рослини
Покритонасінні Magnoliophyta. (Angiospermae)
Дводольні. Magnoliopsida
Айстрові (Складноцвіті). Asteraceae (Сompositae)

Природоохоронний статус виду:

Зникаючий

Наукове значення:

Вузьколокальний вид, представник зникаючого комплексу нижньобузьких пісків.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Нижнє Побужжя. Зараз повністю зник на р. Пд. Буг біля с. Петрове-Солониха Миколаївського р-ну (locus classicus). Єдиний на сьогодні локалітет виявлений на лівому березі р. Інгул в околицях c. Мішкове-Погорілове Жовтневого р-ну Миколаївської обл. Адм. регіон: Мк.

Чисельність та структура популяцій:

Популяції займають площу 5-7 га, їх просторова структура компактно-дифузного типу, чисельність нестабільна, 4-5 тис. генеративних особин. У віковому спектрі переважають особини генеративної фази. Насіннєве поновлення задовільне.

Причини зміни чисельності:

Ізольованість популяцій, мала екологічна пластичність. Забудова, розорювання і заліснення піщаних арен та галявин, надмірне випасання та рекреація.

Умови місцезростання:

Відкриті (прирічкові) піски у заплавах рр. Пд. Буг та Інгул. Угруповання кл. Festucetea vaginatae. Ксерофіт. Псамофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Гемікриптофіт. Дворічник або озимий однорічник 40-120 см заввишки. Стебла прямостоячі, від середини дуже розгалужені, як і листки густо-павутинисто опушені. Листки пірчасторозсічені на вузьколінійні сегменти. Обгортки кошиків кулясті, до 20 мм завдовжки, золотисті від однокольорових шовковисто-кремових придатків їх листочків. Зовнішні лійкоподібні квітки кремові, внутрішні трубчасті - майже білі. Сім'янки світло-бурі. Цвіте у червні-липні. Плодоносить у липні-серпні. Розмножується насінням.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Занесений до Європейського червоного списку, Червоного списку МСОП. У 2005 р Миколаївської обласною радою затверджено "План дій зі збереження перлистих волошок на Миколаївщині". Охороняється у заказнику місцевого значення "Мішково-Погорілове". Необхідні моніторинг популяцій, відновлення втрачених та покращення існуючих популяцій, створення первинних культур для наступного переселення їх у природня місцезростання. Заборонено забудову оселищ виду, створення штучних лісових насаджень на вілкритих ділянках, де збереглися життєздатні популяції виду, збирання рослин.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Декоративне, ґрунтозахисне.

Основні джерела інформації:

Деркач, 2005, 2006; Клоков, 1935; Ильин, 1927; Крицька, Деркач, 1991; Мосякін, 1999; Флора ев-ропейской части СССР; 1994; Флора УРСР, 1965; ЧКУ, 1996; Walter, Gillet, 1998.

Автор:

Л.І. Крицька, О.М. Деркач

Фото, малюнок:

О.М. Деркач