l1

prevnext

Волошка донецька

Centaurea donetzica Klokov

Червона книга України Волошка донецькаКарта поширення виду

Судинні рослини
Покритонасінні Magnoliophyta. (Angiospermae)
Дводольні. Magnoliopsida
Айстрові (Складноцвіті). Asteraceae (Сompositae)

Природоохоронний статус виду:

Вразливий

Наукове значення:

Ендемічний вид.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Вузький ендемік у середній течії Сіверсько-го Дінця. Адм. регіони: Хр, Дц, Лг.

Чисельність та структура популяцій:

Відомо кілька місцезнаходжень. Вид представлений декількома малочисельними популяціями, що скорочуються. Ступінь природного поновлення незадовільний. Структура популяцій не досліджена.

Причини зміни чисельності:

Природноісторична реліктовість, зривання на букети, надмірне рекреаційне навантаження, освоєння прируслових ділянок, будівництво.

Умови місцезростання:

У сухих, бідних умовах, на других піщаних терасах у складі угруповань кл. Festucetea vaginatae. Псамофіт. Мезоксерофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Гемікриптофіт. Дворічна трав'яна рослина 3050 см заввишки. Стебло розгалужене, разом з листками павутинисте, вгорі по ребрах гостро-шорстке. Листки пірчасто-, нижні - двічіпір-часторозсічені, шорсткуваті, по краю гостро-шорсткі. Кошики поодинокі, листочки обгортки шкірясті, блідо-зелені або жовтуваті, придатки опуклі, при основі з червонувато-буруватою плямою, з прозорою облямівкою слюдяного відтінку. Квітки рожеві. Цвіте у червні-серпні. Плодоносить у липні-вересні. Розмножується насінням.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Занесений до Європейського червоного списку. Охороняється в НПП "Святі Гори". Необхідно виявити всі місцезнаходження виду, контролювати стан популяцій, створити на окремих ділянках заказники місцевого значення. Потребує режимів заповідності та заказного. Рекомендується культивувати в ботанічних садах. Заборонено збирати рослини та порушувати місця зростання виду, зокрема, забудову прируслових ділянок.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Декоративне

Основні джерела інформації:

Бурда, Остапко, Ларин, 1995; Донбас заповідний, 2003; Каталог раритетного біорізн. заповід. і наці-он. парків України, 2002; Кондратюк, Бурда, Остапко, 1985; Кондратюк, Остапко, 1990; Красная книга Ростовской области, 2004; Остапко, 2001, 2005; Флора УРСР, 1965; ЧКУ, 1996.

Автор:

В.М. Остапко, Г.С. Назаренко

Фото, малюнок:

В.М. Остапко