l1

prevnext

Полин суцільнобілий

Artemisia hololeuca M.Bieb. ex Besser

Червона книга України Полин суцільнобілийКарта поширення виду

Судинні рослини
Покритонасінні Magnoliophyta. (Angiospermae)
Дводольні. Magnoliopsida
Айстрові (Складноцвіті). Asteraceae (Сompositae)

Природоохоронний статус виду:

Неоцінений

Наукове значення:

Ендемічний вид.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Басейн р. Дон. В Україні - у Лівобережному Степу, в бас. р. Сіверського Дінця та Кринки. Адм. регіон: Хр, Дц, Лг.

Чисельність та структура популяцій:

Трапляється поодинці, групами, іноді утворює невеликі зарості, кількість місцезростань поступово зменшується.

Причини зміни чисельності:

Видобування крейди, надмірний випас худоби, формування зімкнутого травостою при розвитку короткокореневищних злаків.

Умови місцезростання:

Відслонення з ущільненою крейдою (крейдяні лоби). Нерідко є домінантом томілярних угруповань класу Helianthemo-Thymetea, зрідка як асектатор зростає на карбонатних степах із незначною задернованістю в угрупованнях союзу Centaureo carbonati-Koelerion talievii кл. Festuco-Brometea. Ксерофіт. Облігатний карбонатофіл.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Хамефіт. Сланкий напівкущик до 40 см заввишки, здерев'янілий у нижній частині, з численними густо улисненими вкороченими неплідними пагонами. Рослина повстисто-павутинисто опушена білими волосками, утворює своєрідні сріблясто-сірі подушки. Квітконосні стебла нечисленні, підведені. Листки на неплідних пагонах або в розетках при основі стебла черешкові, пірчастороздільні, або двопірчастороз-січені, в обрисі яйцеподібні, 2-4 см завдовжки та 1-2 см завширшки. Сегменти листків лінійно-ланцетні. Суцвіття - кошики на на зігнутих ніжках, зібрані у волоть. Квітки численні, жовтуваті. Сім'янки оберненояйцеподібні 1,5-1,7 мм завдовжки, 0,5-0,6 мм завширшки, коричнювато-бурі, тонкоборозенчасті. Цвіте у червні-серпні. Плодоносить у серпні-вересні. Розмножується вегетативно.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

ку, Червоного списку МСОП. Охороняється у відділенні "Крейдова флора" Українського степового ПЗ, НПП "Святі Гори", на території пам'ятки природи загальнодержавного значення "Балка Гірка" та заказнику місцевого значення "Пристінському" (Донецька обл.). Необхідно додатково створити заказники в усіх місцезнаходженнях виду, контролювати стан популяцій. Заборонено розробку кар'єрів з видобування крейди, надмірне випасання худоби, терасування та заліснення схилів, руйнування місць існування.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Вирощують в Донецькому ботанічному саду НАН України, Ботанічному саду ім. О.В. Фо-міна Київського національного університету ім. Т. Шевченка та Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна.

Господарське та комерційне значення:

Декоративне, протиерозійне, ґрунтотвірне.

Основні джерела інформації:

Коротченко, 2001; Красная книга, 1988; Морозюк, 1971; Флора УРСР, 1962; Определитель вьсших растений Украинь, 1987; Рідкісні й зникаючі рослини Луганської області, 2003; ЧКУ, 1996.

Автор:

І.А. Коротченко, В.М. Остапко

Фото, малюнок:

Г.В. Бойко