l1

prevnext

Котячі лапки карпатські

Antennaria carpatica (Wahlenb.) Bluff et Fingerh.

Червона книга України Котячі лапки карпатськіКарта поширення виду

Судинні рослини
Покритонасінні Magnoliophyta. (Angiospermae)
Дводольні. Magnoliopsida
Айстрові (Складноцвіті). Asteraceae (Сompositae)

Природоохоронний статус виду:

Рідкісний

Наукове значення:

Ендемічний реліктовий вид з диз'юнктивним ареалом.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Поширений у високогір'ї Карпат на території Польщі, Словаччини, Румунії. В Україні - Свидовець та Мармарош. Адм. регіон: Зк.

Чисельність та структура популяцій:

Популяції ізольовані гірськими долинами. Для усіх популяцій характерні неповночлен-ні вікові спектри, без ювенільних та імматур-них рослин. Чисельність у межах 5-10 рослин на 1 м2.

Причини зміни чисельності:

Обмеженість відповідних субстратів, випас худоби та інші прояви господарської діяльності людини.

Умови місцезростання:

Альпійський пояс на висоті 1800-2000 м н. р. м., на схилах різної експозиції, переважно на досить вологих, слабко задернованих ділянках з кислими ґрунтами, у тому числі на відслоненнях та осипищах, в асоціаціях Achilleo (schurii)-Dryadetum й Cystopteridetum fragilis (кл. Asplenietea trichomanes та Carici rupestris- Kobresietea bellardii). Психромезофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Гемікриптофіт. Пучкуватокореневий напів-кущик з інтенсивно галузистими короткими висхідними кореневищами, здерев'янілими разом з нижньою частиною безрозетко-вих надземних пагонів 5-20 см заввишки. Більшість листків зосереджена при основі стебел, стеблові листки нечисленні. Прикореневі листки короткочерешкові, з суцільними лінійно-ланцетними білоповстисто опушеними збіжними пластинками 4-5 см х 4-8 мм. Кошики у верхівкових щиткоподіб-них суцвіттях нечисленні, іноді поодинокі, 5-10 мм у діаметрі, з буро-коричневими листочками обгортки й жовтувато-білою оцвітиною. Цвіте у червні-липні, плодоносить у серпні-вересні. Розмноження переважно вегетативне.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Охороняється у Карпатському БЗ. Доцільно встановити моніторинг популяцій. Заборонено збирання рослин, порушення місць зростання та надмірне випасання худоби.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Декоративне

Основні джерела інформації:

Зиман, 1997; Карпатські сторінки "Червоної книги України", 2002; Малиновський, Царик, Кияк, Не-стерук, 2002; Малиновський, Крічфалушій, 2002; ЧКУ, 1996; Чопик, 1976.

Автор:

С.М. Зиман, О.В. Булах

Фото, малюнок:

О.О. Сенчило, Н.М. Сичак