prevnext

Вудсія альпійська

Woodsia alpina (Bolton) S.F.Gray

Червона книга України Вудсія альпійськаКарта поширення виду

Судинні рослини
Папоротеподібні. Pteridophyta
Вудсієві. Woodsiaceae

Природоохоронний статус виду:

Зникаючий

Наукове значення:

Рідкісний аркто-альпійський реліктовий вид з диз'юнктивним ареалом.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Арктична зона, Скандинавія та гірські системи (Альпи, Піренеї, Апенніни, Судети, Урал, Кавказ), Зх. та Сх. Сибір, Пн. Америка з ірра-діаціями на рівнину на виходах кристалічних порід. В Україні - поодинокі місцезростання в Карпатах та Приазовській височині ("Кам'яні Могили"). Місцезнаходження на Поліссі (м. Житомир) не підтверджено, можливо наводилися помилково. Адм. регіони: Ів, Зк, Дц.

Чисельність та структура популяцій:

Найбільша популяція приурочена до виходів Українського кристалічного щита ("Кам'яні Могили") представлена у вигляді локальних невеликих (до 20-30 см) куртин, розміщених групками під нависаючими скелями. Популяції в Карпатах не досліджено.

Причини зміни чисельності:

Вузька екологічна амплітуда, стенотопні умови зростання.

Умови місцезростання:

У затінених ущелинах виходів кристалічних порід, угруповання кл. Asplenietea trichomanis. Облігатний петрофіт, ацидофіл, карбонатофоб.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Гемікриптофіт. Трав'яний короткокорене-вищний багаторічник, ваї до 15 см висотою, двічі пірчасторозсічені, кінцеві сегменти яйцеподібні біля 1 см діаметрі, опушені з нижнього боку довгими волосками. Утворює густі дернини. Спори овально-еліптичні, великозморшкуваті, у спорангіях на ніжках, зібрані в округлі соруси, які майже суцільно вкривають нижню поверхню трофофілів (вай). Спороносить у липні-серпні. Розмножується спорами та вегетативно.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Охороняють у відділенні "Кам'яні Могили" Українського степового ПЗ. Заборонено порушення умов місцезростання, збирання рослин.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Декоративне, ґрунтоформуюче.

Основні джерела інформації:

Екофлора України, 2000; Панова,1974; Ткаченко, Дідух, Генов та ін., 1998; Флора Европейской части СССР, 1974; ЧКУ, 1996.

Автор:

Я.П. Дідух

Фото, малюнок:

В.П. Гелюта