l1

prevnext

Деревій голий

Achillea glaberrima Klokov

Червона книга України Деревій голийКарта поширення виду

Судинні рослини
Покритонасінні Magnoliophyta. (Angiospermae)
Дводольні. Magnoliopsida
Айстрові (Складноцвіті). Asteraceae (Сompositae)

Природоохоронний статус виду:

Рідкісний

Наукове значення:

Локальний ендемік.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Приазовська височина. Поширений тільки у межах відділення "Кам'яні Могили" Українського степового ПЗ. Адм. регіон: Дц.

Чисельність та структура популяцій:

Єдина популяція нараховує 8-9 млн особин, чисельність стабільна, щільність в середньому 35 особин на 1 м2. Віковий спектр популяції бімодальний з максимумами на віргініль-ній та середньовіковій генеративних стадіях, характеризується значною варіабельністю.

Причини зміни чисельності:

В умовах заповідного режиму чисельність виду стабільна.

Умови місцезростання:

Гранітні скелі та розщелини, на площинках з щебенистим ґрунтом площею від кількох дм2 до 2 м2. Росте поодинці, моновидови-ми групами або з домішкою кількох видів в угрупованнях, що відносяться до кл. Sedo-Scleranthetea. Мезоксерофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Гемікриптофіт. Багаторічна трав'яна рослина з коротким кореневищем та висхідними або прямостоячими часто розгалуженими пагонами 20-40 см заввишки. Листки пірчастороздільні, у верхній частині стебла зубчасті. Кошики зібрані у верхівкові складні щиткоподібні суцвіття. Квітки яскраво-жовті, язичкові дуже варіють за кількістю у кошику, розміром, формою. Рослина позбавлена опушення на стеблах, листках, обгортках. Цвіте у червні-серпні, плодоносить у липні-вересні. Розмножується насінням (дає рясний самосів).

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Занесено до Європейського червоного списку та Червоного списку МСОП. Охороняється у відділенні "Кам'яні Могили" Українського степового ПЗ. Рекомендується контролювати стан популяції, вирощувати у ботанічних садах, залучити до селекції декоративних форм. Заборонено збирання, гербаризацію, заготівлю, порушення умов місцезростань виду.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Вирощують у Донецькому ботанічному саду НАН України, Національному ботанічному саду ім. М.М. Гришка НАН України, Ботанічному саду ім. О.Ф. Фоміна.

Господарське та комерційне значення:

Декоративне, протиерозійне.

Основні джерела інформації:

Бурда, Остапко, Ларин, 1995; Флора УРСР, 1962; Кондратюк, Бурда, Остапко, 1985; Кондратюк, Остапко, 1990; Определитель вьсших растений Украинь, 1987; Остапко, 2005; Тьсячелистники, 1984; ЧКУ, 1996; Шакула, 2007.

Автор:

В.М. Остапко

Фото, малюнок:

В.П. Гелюта