prevnext

Міхурниця судетська (пухирник судетський)

Cystopteris sudetica A.Braun et Milde

Червона книга України Міхурниця судетська (пухирник судетський)Карта поширення виду

Судинні рослини
Папоротеподібні. Pteridophyta
Міхурницеві. Cystopteridaceae

Природоохоронний статус виду:

Неоцінений

Наукове значення:

Євразійський гірсько-лісовий реліктовий вид з диз'юнктивним ареалом.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Окремі локалітети в Середній та Сх. Європі, на Кавказі, в Зх. Сибіру, на Далекому Сході. В Україні - Карпати (гірські масиви Ґорґани, Чорногора, Чивчино-Гринявські гори, Мар-марош, Закарпатське передгір'я), Опілля (зрідка, диз'юнктивно). Адм. регіони: Лв, Ів, Зк, Чц.

Чисельність та структура популяцій:

Відомо лише дві нечисленні популяції. Структура популяцій не досліджена.

Причини зміни чисельності:

Руйнування біотопів.

Умови місцезростання:

Зрідка росте в поясі гірських лісів: букових, ялицевих і літогенних смерекових лісів та в субальпійському поясі на затінених скелях і кам'янистих схилах у тріщинах, на осипах та погано розвинених бурових лісових ґрунтах. Мезофіт. Сциофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Гемікриптофіт. Багаторічна трав'яна рослина 20-40 см заввишки. Кореневище повзуче. Вайї поодинокі, широко обернено-яйцеподібні або широко трикутні, загострені, тричі пірчасторозсічені, без залозок. Нижні сегменти коротші за розташовані вище зубчики третього порядку, тупуваті. Покривець залозистий, спори бобоподібні, з дрібно горбочкуватою зернистою скульптурою екзини. Спороносить в липні-серпні. Розмножується спорами і вегетативно.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Охороняється в ПЗ "Ґорґани". Потребує режиму абсолютної заповідності та заказного. Заборонено порушення місцезростань.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Сприяє стабілізації екосистем петрофітного типу.

Основні джерела інформації:

Екофлора України, 2000; Малиновський, Царик, Кияк, Нестерук, 2002; Флора европейской части СССР, 1974; Хорология флорь Украинь, 1986.

Автор:

В.В. Протопопова

Фото, малюнок:

Ю.В. Клімук