l1

prevnext

Ласкавець жовтецевий

Bupleurum ranunculoides L.

Червона книга України Ласкавець жовтецевийКарта поширення виду

Судинні рослини
Покритонасінні Magnoliophyta. (Angiospermae)
Дводольні. Magnoliopsida
Селерові (Зонтичні). Apiaceae (Umbelliferae)

Природоохоронний статус виду:

Зникаючий

Наукове значення:

Рідкісний диз'юнктивно поширений пд.-середньоєвропейський високогірний вид на пн.-сх. межі ареалу.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Піренеї, Альпи, Іллірійські гори, Пн. Апенніни, Карпати. В Україні відома єдина популяція на хребті Свидовець, г. Герешаска. Адм. регіон: Зк.

Чисельність та структура популяцій:

Займає площу 0,2 га. Загальна чисельність особин різних вікових груп не перевищує кількох десятків. Генеративні особини поодинокі. Для цього стенотопного виду характерна природна рідкісність і невисока чисельність популяцій в межах його ареалу загалом.

Причини зміни чисельності:

Чисельність стабільно низька. Загрозою для життєздатності популяції є антропогенні чинники (випасання, збирання рослин для гербаріїв і колекцій), стохастичні зміни природних факторів та біологічні особливості виду внаслідок низької генетичної різноманітності.

Умови місцезростання:

Межа субальпійського і альпійського поясу, на висоті 1710-1750 м н.р.м. на стрімких (25-50°) і пологіших ділянках схилу пд.-сх. та пд. експозицій, на задернованих виступах скель і на кам'янистому свіжому і досить сухому плиткому ґрунті слаболужної реакції з підвищеним вмістом карбонатів. Трапляється в асоціації Saxifrago-Festucetum versicoloris (союзу Festuco saxatilis-Seslerion bielzii, кл. Elyno-Seslerietea). Мезоксерофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Гемікриптофіт. Багаторічна трав'яна рослина висотою 10-40 см заввишки. Прикореневі листки вузьколанцетні або лінійні, переходять у крилатий черешок, часто по краях загорнуті. Стеблові листки яйцеподібно-ланцетні, донизу розширені, з серцеподібно-обгортною основою, на верхівці довгозагострені. Обгортки з 2 (1)-6 за формою та величиною дуже неоднакових яйцеподібно-еліптичних листочків, інколи подібних до верхніх стеблових листків. Листочків-обгорточок 5, зрідка 7-9, яйцеподібної форми. Пелюстки червонуваті або жовтуваті. Плоди еліптичні, 2,5-3 мм завдовжки, коричнувато-чорні, ребристі. Цвіте у липні-серпні. Розмножується насінням.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Популяція розташована за межами заповідної території. Необхідно долучити урочище г. Герешаска до Карпатського БЗ. Заборонено збирання рослин (гербарію), порушення умов місцезростання.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Ґрунтотвірне, декоративне.

Основні джерела інформації:

Малиновський, Крічфалушій, 2002; Малинов-ський, Царик, Кияк, Нестерук, 2002; Чопик, Верен-ко, Орнст, 1971.

Автор:

В.Г. Кияк

Фото, малюнок:

Б. Суднік-Войциковська, Н.М. Сичак